Labour Protection

Промислово-санітарна лабораторія (ПСЛ) в складі відділу охорони праці існує з 1989 року.

Метою діяльності ПСЛ є виявлення, обробка та надання даних вимірювань і  лабораторних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для планування і впровадження організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності персоналу  в процесі трудової діяльності

Головними завданнями ПСЛ є:

• здійснювання лабораторного контролю санітарно-гігієнічних показників стану виробничого середовища;
• дослідження факторів виробничого середовища при проведенні атестації робочих місць за умовами праці;
• аналіз даних та інформування відповідних  служб ХАЕС щодо стану параметрів виробничого середовища і показників трудового процесу для прийняття заходів для  зниження рівнів шкідливих факторів і забезпечення оптимальних (допустимих) умов праці персоналу.

Санітарно-гігієнічний контроль стану умов праці  здійснюється шляхом проведення інструментальних вимірювань і лабораторних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях згідно з галуззю атестації.
На даний час ПСЛ має право проводити санітарно-гігієнічні дослідження наступних факторів виробничого середовища і трудового процесу:

• хімічні фактори: аміак, водень хлористий, гідразин, кислота сірчана, ртуть, свинець, триксіленілфосфат, хлор, луги їдкі, заліза оксид, марганець, мідь, нікель, хрому оксид, хромовий ангідрид, озон, оксиди азоту, водень фтористий, цинку оксид, олива мінеральна; морфолін; розчинні солі фтористоводневої кислоти;
• пил фіброгенної дії: амофос, бору нітрид, мучний, древний, скловолокно, бавовняно-паперовий, льняний, скловата, цемент;
• фізичні фактори: шум, вібрація, освітлення, температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря, напруженість електричного поля;
• психофізіологічні фактори: важкість і напруженість праці.