Labour Protection

Навчання, інструктажі і перевірка знань з питань охорони праці персоналу організовані відповідно до вимог Положення про порядок проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники ВП ХАЕС перед початком виробничої діяльності і періодично в процесі роботи за основними та суміжними спеціальностями, а також за спеціальностями на заміщення посад проходять професійну підготовку, навчання, перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, а також правил поведінки у разі виникнення аварії відповідно до вимог положень, посадових інструкцій чи кваліфікаційних характеристик.

Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 N 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 за N 18/554 (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.