ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

2019-04-11

№ 147

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Видобування питних підземних вод для водопостачання м. Нетішин та Хмельницької АЕС (корисні копалини загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р.№ 827) з Нетішинського родовища прісних підземних вод, яке розташоване в Хмельницька обл., Славутський р-н., 10 км на схід від м. Остріг, 0,33-0,5 км на пн.-сх. від м.Нетішин.
Експлуатаційні запаси підземних вод складають по категоріям: А - 12,0 тис. м3/д, В - 5,2 тис. м3/д, С - 0,8 тис. м3/д по горбашівському водоносному горизонту нижнього венду, який залягає на глибині 125-170 м (затверджені протоколом ДКЗ України №3852 від 23.02.2017р.). Плановий відбір води на 2019 рік -8,313 тис. м3/д – (3034 тис.м3 на рік). Загальний фонд родовища складають 20 свердловини: 16 свердловин експлуатаційного фонду (2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); 4 свердловини: свердловини № 1,4,5,8 – затампоновані. Площа родовища 5км2.
Родовище експлуатується Відокремленим підрозділом «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «Хмельницька АЕС»).
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ДП НАЕК «Енергоатом» ВП Хмельницька АЕС Код ЄДРПОУ – 21313677
Юридична адреса: 01032 м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3, ДП «НАЕК «Енергоатом»
відокремлений підрозділ: ВП «Хмельницька АЕС» Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20, 30100, тел. (03842) 3-33-50, факс 3-33-60
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної держаної адміністрації за адресою: 29000, м. Хмельницький, Хмельницька обл., вул. Свободи, 70, тел.: (0382) 65-69-59, електронна пошта: eko.khm.adm@ukr.net, контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та моніторингу - Шибецька Валентина Олександрівна                                                                                                                                                  (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, що знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26. Телефон (044) 291-69-04.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 17.05.2019 року, початок о 11-00 год, за адресою: Хмельницька область, місто Нетішин, вул. Лісова,6, Інформаційний центр (актова зала) ВП «Хмельницька АЕС», довідка за тел. (03842) 90135
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться _-_
 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної держаної адміністрації за адресою: 29000, м. Хмельницький, Хмельницька обл., вул. Свободи, 70, тел.: (0382) 65-69-59, електронна пошта: eko.khm.adm@ukr.net, контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та моніторингу - Шибецька Валентина Олександрівна .
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної держаної адміністрації за адресою: 29000, м. Хмельницький, Хмельницька обл., вул. Свободи, 70, тел.: (0382) 65-69-59, електронна пошта: eko.khm.adm@ukr.net, контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та моніторингу - Шибецька Валентина Олександрівна                                                                                                                                                            (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 274 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

ВП «Хмельницька АЕС» 30100, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20
тел. (03842)90135; (03842) 3-33-50, факс 3-33-60
Дата: з 11.04.2019 року; Контактна особа – Миронюк Роман
Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної держаної адміністрації за адресою: 29000, м. Хмельницький, Хмельницька обл., вул. Свободи, 70, тел.: (0382) 65-69-59; контактна особа Шибецька Валентина Олександрівна
Дата: з 11.04.2019 року; Контактна особа – Шибецька Валентина Олександрівна
Нетішинська міська рада, 30100, Хмельницька обл. м. Нетішин, вул. Шевченка,1
тел. (03842) 9-07-00, факс (03842) 9-00-94,
Дата: з 11.04.2019 року; Контактна особа – Труцюк Ірина
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Загрузить документ (~0.06 МБ)

Працівники Хмельницької АЕС взяли участь у науково-практичній конференції з питань культури безпеки

2019-04-11

№ 146

Поняття культури безпеки звучить незвично для пересічного громадянина, а для кожного атомника - це невід'ємна частина щоденного життя. Принципи культури безпеки - не лише вислови на стендах і плакатах, вони у поведінці кожного  працівника АЕС. Культурі безпеки, поняття якої уперше було введене у практику після аварії на Чорнобильській АЕС, у ДП «НАЕК «Енергоатом» приділяється належна увага.

9 квітня атомники зібрались, щоб обговорити з колегами питання культури безпеки на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції. Під час урочистого відкриття заходу Президент Енергоатома Юрій Недашковський зазначив, що постійне підвищення рівня культури безпеки - безумовна передумова розвитку енергетики України. Беручи до уваги вимоги часу, впровадження нової моделі енергоринку, Компанія постійно удосконалює експлуатацію АЕС.

Детальніше про стан розвитку культури безпеки у ДП «НАЕК «Енергоатом» розповів генеральний інспектор – директор з безпеки Данко Білей, а продовжили пленарне засідання виступи закордонних колег.

Протягом двох днів учасники конференції працювали у двох секціях, де обговорювались питання, впливу людського чинника на безпеку АЕС, забезпечення й підвищення культури безпеки у різних видах діяльності. Доповідачі надали оцінку поточного рівня культури безпеки та підвели підсумки діяльності з розвитку на АЕС.

Зокрема, директор департаменту відомчого нагляду Олександр Богун зазначив, що за результатами перевірки стану культури безпеки на Хмельницькій АЕС загальна оцінка рівня культури безпеки у 2018 році порівняно з попереднім періодом залишилася незмінною і становила 16 балів, що відповідає критерію «задовільно».

З доповідями виступили заступник головного інженера з підготовки персоналу ХАЕС Володимир Ісупов, слюсар енергоремонтного підрозділу Олексій Сорокатий, провідний інструктор НТЦ Василь Слуханський та начальник зміни Олександр Москальцов. За словами Володимира Ісупова, який модерував роботу однієї з секцій конференції, завдяки змістовним доповідям, перспективним питанням, що піднімали учасники конференції відбулось активне обговорення та дискусія, що сприяє поширенню принципів культури безпеки.

Хмельницьку АЕС на заході представили переможці конкурсів з культури безпеки, проведених протягом року в Компанії: це керівники кращих цехів і підрозділів, енергоблоків і змін, а також працівники, відзначені у номінаціях кращий раціоналізатор, наставник тощо. Неабиякий інтерес учасників конференції викликала виставка плакатів з культури безпеки. Родзинкою експозиції стали роботи переможця конкурсу, слюсаря гідротехнічного цеху Михайла Несвіта, який образно та з гумором висвітлив суворі правила. Таке представлення запам’ятовується найкраще.

В урочистій атмосфері під звуки камерного квартету відбулась церемонія нагородження кращих працівників і підрозділів, серед яких і колектив відділу роботи з громадськістю і ЗМІ ВП ХАЕС.

Інформаційний центр ВП ХАЕС

Інформаційне повідомлення про щоденну роботу енергоблоків Хмельницької АЕС

2019-04-11

№ 145

Сьогодні, 11 квітня енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 1010 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 24,32 млн. кВт*год електроенергії, а з початку місяця – 243,25 млн. кВт*год електроенергії.

На першому енергоблоці Хмельницької АЕС триває сто тридцять восьма доба ремонтних робіт.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
Інформаційний центр ВП ХАЕС