Культура безпеки


Розвиток культури безпеки

Нормативною документацією у сфері ядерної та радіаційної безпеки розвиток культури безпеки визначається як одна із головних задач експлуатуючої організації. Тому керівництвом ВП ХАЕС приділяється  цьому напрямку діяльності значна увага.

У ВП ХАЕС діяльність з розвитку культури безпеки провадиться відповідно до «Програми конкретних дій ВП ХАЕС, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки», розробленої з урахуванням вимог відповідної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» Програма розробляється кожних два роки. Вихідними даними для  створення програми є результати:
-    внутрішньої та незалежної оцінки стану культури безпеки у ВП ХАЕС
-    розгляду міжнародного та вітчизняного досвіду експлуатації АЕС
-    розгляду пропозицій працівників ВП ХАЕС  щодо розвитку культури безпеки

 Програма встановлює організаційно-технічні заходи, направлені на розвиток Культури безпеки у ВП  ХАЕС, і структурована за трьома напрямками:
-    технічна політика щодо безпеки;
-    відповідальність і обов'язки  керівництва;
-    персональна відповідальність і обов'язки кожного працівника.

Результати діяльності за Програмою розглядаються керівництвом ВП ХАЕС кожних пів року. За результатами розгляду до програми можуть вноситись у Програму корективи, направлені на забезпечення її високої ефективності.