Напрямки діяльності

ПІДПРИЄМСТВО

Хмельницька АЕС - найпотужніше підприємство Хмельниччини.

У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Перший енергоблок було введено у дію 22 грудня 1987 року, другий - 8 серпня 2004 року.

Перевірки та експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС. Інтегрована система управління ДП «НАЕК «Енергоатом», як єдиної юридичної особи, успішно ресертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015 (Системи управління якістю. Вимоги), ISO 14001:2015 (Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування), ISO 45001:2018 (Системи менеджменту промислової безпеки та охорони праці) у 2019 році.

Сьогодні Хмельницька АЕС - це понад п'ять тисяч працівників, які обслуговують десятки різнопрофільних підрозділів.

ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" Завантажити документ (~4.73 МБ)
ЦІЛІ ДП «НАЕК «Енергоатом» з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки на 2020 рік Завантажити документ (~1.48 МБ)
Статут ДП «НАЕК «Енергоатом» Завантажити документ (~7.14 МБ)

Напрямки діяльності ВП ХАЕС

Найменування підприємства:
повне – Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";
скорочене – ДП "НАЕК "Енергоатом"

Місцезнаходження підприємства: Україна, 01032, м.Київ, вул.Назарівська,3.

Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електростанція" здійснює господарську діяльність та діяльність у сфері використання ядерної енергії на підставі дозволів та ліцензій, отриманих у встановленому порядку ДП "НАЕК "Енергоатом", у рамках своїх повноважень, встановлених чинним законодавством України, нормами та правилами з ядерної безпеки, установчими, виробничими та організаційно-розпорядчими документами ДП "НАЕК "Енергоатом" та умовами дозволів та ліцензій.

Основна мета діяльності відокремленого підрозділу – безпечне та ефективне виробництво електричної енергії.

Відповідно до чинного законодавства України відокремлений підрозділ здійснює діяльність у сфері використання ядерної енергії наступними видами:

- Перевезення радіоактивних матеріалів.
- Зберігання відпрацьованого ядерного палива.
- Переробка, зберігання радіоактивних відходів.
- Зберігання, технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання.
- Використання джерел іонізуючого випромінювання.
- Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України).
- Діяльність, пов’язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України).
- Діяльність, пов’язана з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки:
     •Будівництво ядерної установки.
     •Введення в експлуатацію ядерної установки.
     •Експлуатація ядерної установки.
     •Зняття з експлуатації ядерної установки.

Предметом виробничої та господарської діяльності відокремленого підрозділу є:

- Виробництво, передача та постачання електричної та теплової енергії на підставі відповідних ліцензій та укладених договорів.
- Виробництво та постачання теплової енергії, у тому числі транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.
- Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
- Ремонт, налагодження, технічне переозброєння і реконструкція обладнання.
- Створення системи підготовки, перепідготовки, перекваліфікації і підвищення кваліфікації персоналу, створення нових робочих місць (альтернативних виробництв), у тому числі для забезпечення працевлаштування працівників за їх кваліфікацією у міру зняття енергоблоків з експлуатації.
- Надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: курсове професійно-технічне навчання, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації робітників.
- Участь в організації і проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, у впровадженні науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок, а також у доведенні їх результатів до практичного використання і в установленні зв’язків з науковими установами, в тому числі іноземними.
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).
- Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
- Виконання маневрових та буксирувальних робіт залізничним транспортом.
- Проектна та будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), у тому числі інженерні вишукування для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, будівництво, реконструкція, ремонт і реставрація об’єктів промислового, житлового, комунального, соціального і культурного призначення.
- Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів.
- Виконання вибухових робіт.
- Розробка, виготовлення устаткування, обладнання, пристроїв та запасних частин.
- Надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.
- Організація і проведення маркетингових досліджень, надання консалтингових послуг, інформаційна, рекламна та видавнича діяльність.
- Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об'єктів).
- Технічне обслуговування мереж теле-, радіо і проводового мовлення в межах промислової експлуатації.
- Використання каналів мовлення, створення радіо-, телепрограм, передача радіо-, телепрограм.
- Надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот).
- Використання радіочастотного ресурсу України (відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України»).
- Провадження експертної діяльності в науково-технічній сфері.
- Діяльність, пов’язана з охороною об’єктів, що належать до сфери управління ДП НАЕК «Енергоатом».
- Організація міжнародного обміну інформацією та технологіями.
- Торгівельна діяльність.
- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними та/або тютюновими виробами.
- Соціально-побутова діяльність, у тому числі організація пунктів громадського харчування, надання готельних послуг.
- Соціальна діяльність, яка направлена на задоволення потреб ветеранів праці і працівників відокремленого підрозділу (в тому числі його структурних підрозділів), включаючи недержавне пенсійне забезпечення працівників відокремленого підрозділу.
- Діяльність, пов’язана з промисловими виловами риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм.
- Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок.
- Видобування підземних вод для забезпечення господарсько-питних потреб комунальної та промислової зон території міст розташування АЕС.
- Централізоване водопостачання та водовідведення.
- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
- Медична практика.
- Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з різних видів спорту, визнаних в Україні.
- Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури.
- Діяльність, пов’язана з державною таємницею.

Відокремлений підрозділ здійснює й інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та які не перешкоджають досягненню основної мети діяльності відокремленого підрозділу.

Для здійснення діяльності, підтримання рівня безпеки, а також умов отриманих дозволів та ліцензій відокремленому підрозділу надаються відповідні фінансові, матеріальні та інші ресурси в межах коштів від реалізації виробленої електроенергії, а також за рахунок джерел і надходжень від інших видів діяльності у межах його повноважень, створюється організаційна структура, здійснюється забезпечення персоналом. Відокремлений підрозділ здійснює визначені Компанією функції ліцензіата з дотриманням діючих норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Для здійснення окремих видів діяльності, що потребують отримання спеціального дозволу, ліцензії, відокремлений підрозділ готує необхідні документи та отримує такий дозвіл, ліцензію у порядку, встановленому чинним законодавством України, виробничими та організаційно-розпорядчими документами Компанії.

Всі види діяльності відокремлений підрозділ здійснює, дотримуючись майнових прав Компанії, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Компанії, забезпечуючи правовий режим інформації з обмеженим доступом та спеціальну безпеку робіт.

Відокремлений підрозділ здійснює необхідні заходи щодо цивільної оборони, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, охорони державної таємниці.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Державне підприємство "Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом"" Завантажити документ (~3.39 МБ)
Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Завантажити документ (~0.16 МБ)
Юридичний відділ ВП ХАЕС