Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у липні 2020 року

2020-08-21

№ 8

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у липні 2020 року протягом місяця змінювався від 193,13 до 192,83 метра (мінімальне значення – 192,75; максимальне значення – 193,13; середнє – 192,85):

Температура води в р. Горинь у липні 2020 року протягом місяця змінювалась від 24,0 °С до 22,8°С (мінімальне значення – 20,8; максимальне значення – 24,6; середнє – 22,6):

Витрати* в р. Горинь у липні 2020 року протягом місяця змінювались від 11,50 до 6,33 м3/с (мінімальне значення – 5,50; максимальне значення – 11,50; середнє – 7,03):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за липень 2020 року склав 18,8 млн.м3 (липень 2019 року – 17,4 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у липні 2020 року протягом місяця змінювався від 201,98 до 202,01 метра (мінімальне значення – 201,92 максимальне значення – 202,01; середнє – 201,98):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,322 км2, об’єм води 98,661 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у липні 2020 року протягом місяця змінювалась від 27,1 °С до 26,6 °С (мінімальне значення – 23,5; максимальне значення – 29,3; середнє – 26,4):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у липні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,6
5,3
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
58,12
84,17 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
20,6613,37
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
97,521,3120
 Калій (K+), мг/дм3
12,06,1 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
292,8298,9
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
12,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
538
356 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
129,5
56,5 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,1320,400 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
0,711,94 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
< 0,02
0,22 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,7280,450
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0210,040 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,023
 0,037 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,10< 0,10
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
7,685,28 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм37,74
6,32  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у липні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
липень 2020 р.
липень 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,6240,280
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
3,727
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
1,6561,500
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,3440,297
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом липня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За липень 2020 р.
За липень 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
3,029 3,287
 Викинуто СО2, т3,046
 0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у липні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за липень 2020 року випало 54,0 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,30 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+19,6°С» (максимальна середньодобова - «+26,3°С», мінімальна - «+13,7°С»).