Нерадіаційні впливи

Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у березні 2021 року

2021-04-08

№ 3

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у березні 2021 року протягом місяця змінювався від 192,73 до 193,04 метра (мінімальне значення – 192,73; максимальне значення – 193,31; середнє – 193,06):

Температура води в р. Горинь у березні 2021 року протягом місяця змінювалась від 0,9°С до 6,8°С (мінімальне значення – 0,9; максимальне значення – 6,8; середнє – 2,8):

Витрати* в р. Горинь у березні 2021 року протягом місяця змінювались від 8,88 до 15,70 м3/с (мінімальне значення – 8,88; максимальне значення – 22,10; середнє – 16,20):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за березень 2021 року склав 43,4 млн.м3 (березень 2020 року – 15,7 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у березні 2021 року протягом місяця змінювався від 202,43 до 202,63 метра (мінімальне значення – 202,43; максимальне значення – 202,63; середнє – 202,53):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19,459 км2, об’єм води 110,263 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у березні 2021 року протягом місяця змінювалась від 8,2 °С до 14,2 °С (мінімальне значення – 3,7; максимальне значення – 14,2; середнє – 8,0):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у березні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
5,4
7,3
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
76,15
118,24 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
19,44
17,01
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
79,014,0120
 Калій (K+), мг/дм3
10,94,7
 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
305,0372,1
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
7,5
 0,0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
523
456 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
124,5
58,4 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,120,56 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
3,348,91 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
0,023
0,036 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,410,19
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,28
** 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,03
0,021 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,10,127
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
7,84
3,68
 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм313,44
12,51  >4

Примітка: *Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

**засіб вимірювальної техніки на вміст нафтопродуктів знаходиться на технічному обслуговуванні у виробника.

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у березні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
березень 2021 р.
березень 2020 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 4,105 0,826
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
 2,500
 1,265
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,764 1,639
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,333 0,286
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом березнявикид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За березень 2021 р.
За березень 2020 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,8472,772
 Викинуто СО2, т0
0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у березні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,02 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за березень 2021 року випало 41,2 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,1 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+1,7°С» (максимальна середньодобова - «+8,3°С», мінімальна - «-2,8°С»).