Стан навколишнього природного середовища у серпні 2015 року

2015-09-09

№ 09

За даними досліджень у серпні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,78 м до 192,72 м (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 22.5°С. При середньомісячній витраті води, рівній 4.54 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 12.16 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у серпні склала 3.88 м3/сек, мінімальна – 6.14 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,70 м до 201,45 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 25.2°С (максимальна середньодобова –27.9°С, мінімальна – 22.3°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17.324 км2, об’єм води 90.575 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у серпні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.0
56.1
14.6
82.0
10.3
256.2
9.0
440
98.0
р. Горинь
4.0
60.1
12.15
13.3
5.6
231.8
0
258
24.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.103
0.45
<0.02
0.814
0.033
0.024
<0.1
7.68
7.47
р. Горинь
0.1
1.35
0.146
0.274
0.01
0.016
<0.1
3.04
7.4
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у серпні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За серпень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.44 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 0,1 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у серпні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала 0.012мг/м3 (2.4 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10. % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 5.6 одиниць. Усього за серпень випало 7.0 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+21.5°С» (максимальна середньодобова - «+25.8°С», мінімальна - «+14.6°С»).