Стан навколишнього природного середовища у грудні 2015 року

2016-01-12

№ 01

За даними досліджень у грудні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,81 до 192,74 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 3.1°С. При середньомісячній витраті води, рівній 8.57 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 22.95 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у грудні склала 10.3 м3/сек, мінімальна – 7.17 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,60 до 201,64 метра м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 8.7°С (максимальна середньодобова –11.0°С, мінімальна – 6.5°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 11.624 км2, об’єм води 93.46 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у грудні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.25
59.1
15.8
80.7
11.3
274.5
4.5
456
105
р. Горинь
6.4
104.2
14.6
12.5
5.8
335.5
0
387
52
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
<0.1
1.11
<0.02
0.707
0.026
0.014
<0.1
9.44
11.4
р. Горинь
0.16
3.86
0.057
0.27
0.012
0.019
0.11
2.88
10.8
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у грудні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За грудень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.56 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 0,96 млн.м3.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у грудні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.01мг/м3 (<2.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.85 одиниць. Усього за грудень випало 14.1 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+2.9°С» (максимальна середньодобова - «+8.9°С», мінімальна - «-9.2°С»).