Стан навколишнього природного середовища у січні 2016 року

2016-02-05

№ 02

За даними досліджень у січні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,71 до 192,87 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 0.7°С. При середньомісячній витраті води, рівній 8.41 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 22.53 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у січні склала 10.9 м3/сек, мінімальна – 6.58 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,63 до 201,62 метра м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 5.4°С (максимальна середньодобова –8.7°С, мінімальна – 2.9°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17.59 км2, об’єм води 93.18 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у січні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.2
58.1
15.8
77.8
10.5
271.45
3.0
444
101
р. Горинь
6.9
112.2
15.8
12.2
5.3
353.8
0
403
52
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.31
1.88
0.036
0.6
0.025
0.018
<0.1
9.28
11.8
р. Горинь
0.24
8.04
0.049
0.21
0.018
0.02
0.32
3.04
12.8
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у січні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За січень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.524 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 0,473 млн.м3.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у січні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.01мг/м3 (<2.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.32 одиниць. Усього за січень випало 39,3 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «-4,0°С» (максимальна середньодобова - «+6,6°С», мінімальна - «-15,9°С»).