Стан навколишнього природного середовища у лютому 2016 року

2016-03-09

№ 03

За даними досліджень у лютому рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,97 до 192,73 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 2.8°С. При середньомісячній витраті води, рівній 9.89 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 24.78 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у лютому склала 15.7 м3/сек, мінімальна – 8.15 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,63 до 201,97 метра м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 8.6°С (максимальна середньодобова –11.0°С, мінімальна – 6.5°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.234 км2, об’єм води 98.08 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у лютому наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.35
61.1
15.8
77.5
11.7
274.5
4.5
458
105
р. Горинь
6.7
108.2
15.8
10.7
5.0
347.7
0
396
52
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.28
2.79
0.041
0.56
0.025
0.01
<0.1
7.2
11.5
р. Горинь
0.35
9.28
0.048
0.21
0.024
0.013
0.2
3.2
12.8
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у лютому за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За лютий повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.505 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 5,493 млн.м3.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у лютому середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.9 одиниць. Усього за лютий випало 25.6 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+3.2°С» (максимальна середньодобова - «+8.5°С», мінімальна - «-0.2°С»).