Стан навколишнього природного середовища у квітні 2016 року

2016-05-10

№ 05

За даними досліджень у квітні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,66 до 192,68 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 12,6°С. При середньомісячній витраті води, рівній 7,13 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 18,48 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у квітні склала 8,90 м3/сек, мінімальна – 6,15 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,23 м до 202,37 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 17,0°С (максимальна середньодобова –20,0°С, мінімальна – 12,6°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19,028 км2, об’єм води 104,946 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у квітні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.5
64.1
15.8
75.4
12.7
268.4
4.4
469
108
р. Горинь
5.9
94.2
14.6
14.9
6.7
292.8
0
376
61.2
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.18
2.38
<0.02
0.37
0.011
0.016
<0.1
8.8
11.4
р. Горинь
0.21
5.03
0.032
0.061
0.01
0.012
0.21
3.68
11.4
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у квітні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За квітень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.576 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 4,16 млн.м3.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у квітні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0,021 мг/м3 (10,5 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.9 одиниць. Усього за квітень випало 35,8 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+11,3°С» (максимальна середньодобова - «+17,9°С», мінімальна - «+4,3°С»).