Стан навколишнього природного середовища у травні 2016 року

2016-06-07

№ 06

За даними досліджень у травні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,68 до 192,84 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 17,1°С. При середньомісячній витраті води, рівній 6,82 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 18,27 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у травні склала 8,51 м3/сек, мінімальна – 5,49 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,38 м до 202,35 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 21,0°С (максимальна середньодобова –25,7°С, мінімальна – 16,5°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19,081 км2, об’єм води 105,519 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у травні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.55
63.1
17.0
79.7
11.3
262.3
6.0
485
110
р. Горинь
5.9
88.2
18.2
14.4
6.6
295.85
0
361
57.8
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.30
1.26
0.026
0.38
0.022
0.01
<0.1
6.56
11.4
р. Горинь
0.26
2.61
0.07
0.16
0.023
0.01
<0.1
1.92
9.0
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у травні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За травень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,692 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 1,357 млн.м3.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у травні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0,02 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 7,1 одиниць. Усього за травень випало 50,3 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+14,8°С» (максимальна середньодобова - «+20,4°С», мінімальна - «+8,4°С»).