Стан навколишнього природного середовища у серпні 2016 року

2016-09-08

№ 9

За даними досліджень у серпні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,85 до 192,71 метра (накінець місяця)). Середньомісячна температура води 22,2°С. При середньомісячній витраті води, рівній 4,80 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 12,86 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у серпні склала 6,43 м3/сек, мінімальна – 3,18 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,98 до 201,81 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 24,8°С (максимальна середньодобова –27,3°С, мінімальна – 22,4°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,922 км2, об’єм води 95,84 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у серпні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4,45
63,1
15,8
75,0
9,2
268,4
9,0
455
102
р. Горинь
4,5
70,1
12,15
13,3
5,0
244,0
0
303
55
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0,13
0,28
<0,02
0,9
0,016
0,010
<0,1
5,76
7,87
р. Горинь
0,15
1,6
0,08
0,47
0,024
0,027
<0,1
4,32
5,86
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у серпні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За серпень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,446 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водоймище-охолоджувач насосною станцією додаткової води склав 0,44млн. м3
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у серпні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05мг/м3 (<10,0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0,02 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6,85 одиниць. Усього за серпень випало 11,1 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+19,9°С» (максимальна середньодобова - «25,2°С», мінімальна - «14,7°С»).

За 8 місяців 2016 року загальна кількість опадів склала 264,9 мм (за 8 місяців 2015 року – 272,4 мм.).