Стан навколишнього природного середовища у вересні 2016 року

2016-10-06

№ 10

За даними досліджень у вересні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,7 до 192,79 метра (накінець місяця)). Середньомісячна температура води 18,6°С. При середньомісячній витраті води, рівній 4,37 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 11,33 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у вересні склала 6,24 м3/сек, мінімальна – 3,07 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,8 до 201,57 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 22,7°С (максимальна середньодобова –26,0°С, мінімальна – 17,6°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,508 км2, об’єм води 92,48 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у вересні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4,7
64,1
18,2
83,0
12,6
268,4
6,0
496
134
р. Горинь
5,2
74,1
18,2
15,2
6,8
262,3
0
312
41,8
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0,10
0,37
<0,02
1,29
0,018
0,012
<0,1
8,32
9,0
р. Горинь
0,14
2,65
0,08
0,55
0,041
0,024
<0,1
3,04
6,3
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у вересні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За вересень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,411 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму - охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у вересні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05мг/м3 (<10,0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0,023 мг/м3 (11,5 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.5 одиниць. Усього за вересень випало 4,5 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+15,2°С» (максимальна середньодобова - «+20,8°С», мінімальна - «+6,5°С»).

За 9 місяців 2016 року загальна кількість опадів склала 269,4 мм (за 9 місяців 2015 року – 304,9 мм.).