Стан навколишнього природного середовища у жовтні 2016 року

2016-11-03

№ 11

За даними досліджень у жовтні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,79 до 192,79 метра (накінець місяця)). Середньомісячна температура води 10.0°С. При середньомісячній витраті води, рівній 7.17 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 19.20 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у жовтні склала 5.71 м3/сек, мінімальна – 9.46 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,56 до 201,66 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 13.6°С (максимальна середньодобова –21.5°С, мінімальна – 9.6°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17.657 км2, об’єм води 93.74 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у жовтні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.5
62.1
17.0
79.2
11.0
283.65
7.5
475
108.3
р. Горинь
4.9
74.1
14.6
14.5
6.2
274.5
0
306
40.5
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.117
0.91
<0.02
1.24
0.016
0.02
<0.1
9.12
8.0
р. Горинь
0.133
2.78
0.085
0.248
0.013
<0.01
<0.1
3.84
8.4
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у жовні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За жовтень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.552 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 2,497 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у жовтні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0.02 мг/м3 (10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.1 одиниць. Усього за жовтень випало 38 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+6.4°С» (максимальна середньодобова - «+16.8°С», мінімальна - «+1.3°С»).

За 10 місяців 2016 року загальна кількість опадів склала 307,4 мм. (за 10 місяців 2015 року – 329,0 мм.).