Стан навколишнього природного середовища у листопаді 2016 року

2016-12-07

№ 12

За даними досліджень у листопаді рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,80 до 192,85 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 3.7°С. При середньомісячній витраті води, рівній 8.52 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 22.08 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у листопаді склала 12.3 м3/сек, мінімальна – 6.44 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,65 до 201,91 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 6.8°С (максимальна середньодобова –10.2°С, мінімальна – 4.7°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.113 км2, об’єм води 97.24 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у листопаді наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.5
62.1
17.0
79.4
11.4
286.7
6.0
465
102.7
р. Горинь
5.5
86.2
14.6
12.0
5.8
286.7
0
332
43.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
<0.1
1.42
0.030
1.0
0.016
0.010
<0.1
6.72
10.7
р. Горинь
0.11
4.68
0.065
0.22
0.012
0.012
<0.1
4.16
10.2
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у листопаді за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За листопад повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.583 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 3.818 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у листопаді середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 7.15 одиниць. Усього за листопад випало 52.4 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+1.4°С» (максимальна середньодобова - «+7.2°С», мінімальна - «-4.6°С»).

За 11 місяців 2016 року загальна кількість опадів склала 359,8 мм. (за  11 місяців 2015 року – 366,6 мм.).