Стан навколишнього природного середовища у грудні 2016 року

2017-01-10

№ 01

За даними досліджень у грудні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,82 до 192,76 метра (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 0.9°С. При середньомісячній витраті води, рівній 10.6 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 28.39 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у грудні склала 7.58 м3/сек, мінімальна – 15.7 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,93 до 202,01 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 6.0°С (максимальна середньодобова –10.2°С, мінімальна – 2.4°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.322 км2, об’єм води 98.661 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у грудні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.55
62.1
17.6
79.6
10.7
286.7
6.0
466
99.5
р. Горинь
6.9
112.2
15.8
11.7
5.0
323.3
0
408
71.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.11
2.0
0.05
0.90
0.015
0.010
<0.1
5.6
9.7
р. Горинь
0.14
10.44
0.06
0.26
0.011
0.010
0.16
4.16
13.35
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у грудні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За грудень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.662 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 1.374 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у грудні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05мг/м3 (<10.0 % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.85 одиниць. Усього за грудень випало 33.4 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «-0.9°С» (максимальна середньодобова - «+6.8°С», мінімальна - «-8.1°С»).

Всього протягом 2016 року загальна кількість опадів склала 393,2 мм (за  2015 рік – 380,7 мм).