Стан навколишнього природного середовища в липні 2017 року

2017-08-04

№ 8

За даними досліджень у липні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,76 м до 192,75 м (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 22.2°С. При середньомісячній витраті води, рівній 5.58 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 14.95 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у липні склала 7.02 м3/сек, мінімальна – 5.02 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,42 м до 202,23 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 25.3°С (максимальна середньодобова –28.6°С, мінімальна – 21.9°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.773 км2, об’єм води 102.381 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у липні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
4.8
66.1
18.2
76.7
9.7
280.6
9.0
476
101
р. Горинь
4.8
72.1
14.6
13.5
5.9
256.2
0
314
35.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.13
0.99
<0.02
0.58
0.01
0.027
<0.1
8.64
9.23
р. Горинь
0.16
1.81
0.19
0.44
0.027
0.012
<0.1
3.36
6.27
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у липні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За липень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.644 млн. м3. Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у липні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0  % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала 0.02 мг/м3 (10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 7.8 одиниць. Усього за липень випало 49.8 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+19.2°С» (максимальна середньодобова - «+24.9°С», мінімальна - «+13.8°С»).

За сім місяців 2017 року загальна кількість опадів склала 298,5 мм (за січень-липень 2016 року - 253,8 мм; січень-липень 2015 року – 265,4 мм).