Стан навколишнього природного середовища в жовтні 2017 року

2017-11-09

№ 11

За даними досліджень у жовтні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,91 м до 192,79 м (на кінець місяця). Середньомісячна температура води 10.9°С. При середньомісячній витраті води, рівній 7.62 м3/сек, загальний стік р. Горинь за місяць склав 20.41 млн. м3. Максимальна середньодобова витрата води у жовтні склала 6.07 м3/сек, мінімальна – 9.88 м3/сек. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 201,99 м до 202,12 м (при проектному рівні 203,0м). Середньомісячна температура води 13.9°С (максимальна середньодобова –20.1°С, мінімальна – 9.6°С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18.556 км2, об’єм води 100.479 млн.м3.
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у жовтні наступні:

 
Твердість загальна,
мг-екв/л
Кальцій
(Са2+),
мг/л
Магній
(Mg2+),
мг/л
Натрій
(Na+),
мг/л
Калій
(K+),
мг/л
Бікарбонати
(HCO3-),
мг/л
Карбонати
(CO32-),
мг/л
Сухий залишок,
мг/л
Сульфати
(SO42-),
мг/л
водойма-охолоджувач
5.0
70.1
18.2
72.0
10.6
292.8
7.5
480
107
р. Горинь
5.5
86.2
14.6
10.7
5.1
286.7
0
340
52.0
ГДК*  
180
40
120
50
   
1000
100

 
Амоній,
(NH4+),
мг/л
Нітрати
(NO3-),
мг/л
Нітрити
(NO2-),
мг/л
Фосфати
(PO43-),
мг/л
Нафто-
продукти,
мг/л
СПАР,
мг/л
Залізо загальне,
мг/л
Окислю-
ваність перман-
ганатна,
мгО/дм3
Розчи-
нений кисень
(O2),
мг/л
водойма-охолоджувач
0.24
1.14
<0.02
0.740
0.010
0.036
<0.1
9.44
9.77
р. Горинь
0.29
3.32
0.09
0.174
0.010
0.037
0.18
5.28
8.99
ГДК*
0,5
40
0,08
0,25
0,05
0,1
0,1
-
>4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод» (затверджені наказом Держкомприроди СРСР від 21 лютого 1991 р.)

Як видно з вище наведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у жовтні за багатьма показниками краща, ніж якість води річки Горинь.
За жовтень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1.603 млн. м3. Виконано забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води у кількості 3,038 млн. куб. м.
За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у жовтні середньомісячна концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної зони ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0.05 мг/м3 (<10.0  % від ГДК), середньомісячна концентрація окислів азоту склала <0.02 мг/м3 (<10.0 % від ГДК).На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН склало 6.4 одиниць. Усього за жовтень випало 55.8 мм опадів. Середньомісячна температура повітря «+8.6°С» (максимальна середньодобова - «+13.8°С», мінімальна - «+2.6°С»).

За 10 місяців 2017 року загальна кількість опадів склала 463,0 мм (за січень-жовтень 2016 року - 307,4 мм; січень-жовтень 2015 року – 329,0 мм).