Нерадіаційні впливи

Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у грудні 2019 року

2020-01-21

№ 1

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у грудні 2019 року протягом місяця змінювався від 192,58 до 192,59 метра (мінімальне значення – 192,57; максимальне значення – 192,61; середнє – 192,59):

Температура води в р. Горинь у грудні 2019 року протягом місяця змінювалась від 3,1 °С до 2,7°С (мінімальне значення – 2,3; максимальне значення – 4,8; середнє – 3,0):

Витрати* в р. Горинь у грудні 2019 року протягом місяця змінювались від 5,82 до 6,00 м3/с (мінімальне значення – 5,64; максимальне значення – 6,40; середнє – 5,92):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за грудень 2019 року склав 15,9 млн.м3 (грудень  2018 року – 19,9 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у грудні 2019 року протягом місяця змінювався від 201,58 до 201,64 метра (мінімальне значення – 201,56; максимальне значення – 201,64; середнє – 201,59):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 17,624 км2, об’єм води 93,460 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у грудні 2019 року протягом місяця змінювалась від 7,6 °С до 4,8 °С (мінімальне значення – 4,3; максимальне значення – 9,4; середнє – 7,0):
Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у грудні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
5,056,40 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
65,1
96,2 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
21,919,4
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
96,012,7120
 Калій (K+), мг/дм3
10,94,7 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
298,9341,6 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
3,0 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
542340 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
138,3
36,0 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,410,28 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
0,696,62 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
 < 0,02
0,059 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,800,20
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0240,029 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,050
 0,025 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,10< 0,10 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
9,123,52 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм310,7211,  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у грудні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
грудень 2019 р. 
грудень 2018 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,3941,088
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
1,160
не проводився
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,397 1,610
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,315 0,306
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом грудня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За грудень 2019 р.
За грудень 2018 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,825 3,116
 Викинуто СО2, т11,329
 7,234

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у грудні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за грудень 2019 року випало 23,0 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,0 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+2,5°С» (максимальна середньодобова - «+8,7°С», мінімальна - «-2,7°С»).