Нерадіаційні впливи

Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у листопаді 2020 року

2020-12-17

№ 12

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у листопаді 2020 року протягом місяця змінювався від 192,70 до 192,62 метра (мінімальне значення – 192,59; максимальне значення – 192,77; середнє – 192,65):

Температура води в р. Горинь у листопаді 2020 року протягом місяця змінювалась від 10,9 °С до 3,8°С (мінімальне значення – 3,8; максимальне значення – 10,9; середнє – 7,6):

Витрати* в р. Горинь у листопаді 2020 року протягом місяця змінювались від 7,73 до 6,60 м3/с (мінімальне значення – 6,00; максимальне значення – 9,27; середнє – 7,06):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за листопад 2020 року склав 18,3 млн.м3 (листопад 2019 року – 15,0 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у листопаді 2020 року протягом місяця змінювався від 201,95 до 202,06 метра (мінімальне значення – 201,95 максимальне значення – 202,06; середнє – 202,01):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,431 км2, об’єм води 99,165 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у листопаді 2020 року протягом місяця змінювалась від 13,2 °С до 7,8 °С (мінімальне значення – 7,8; максимальне значення – 14,9; середнє – 11,5):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у листопаді наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
4,80
6,10
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
64,13
92,18 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
19,4419,44
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
79,1013,9120
 Калій (K+), мг/дм3
10,304,0 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
298,9280,6
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
6,0
 0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
505,0
335 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
92,7
43,7 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,230,20 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
0,222,78 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
< 0,02
0,16 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
1,100,40
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,0250,024 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,016
 0,064 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,10< 0,10
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
8,483,68 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм37,6
7,41  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у листопаді за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
листопад 2020 р.
листопад 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,537 0,322
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
 3,000
 0,804
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,661 1,388
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,300 0,310
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом листопада викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За листопад 2020 р.
За листопад 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
2,9282,819
 Викинуто СО2, т0,0
0,0

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у листопаді максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за листопад 2020 року випало 2,8 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,00 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+4,8°С» (максимальна середньодобова - «+9,5°С», мінімальна - «-2,3°С»).