Нерадіаційні впливи

Стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у грудні 2020 року

2021-01-13

№ 13

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у грудні 2020 року протягом місяця змінювався від 192,59 до 192,72 метра (мінімальне значення – 192,52; максимальне значення – 192,72; середнє – 192,63):

Температура води в р. Горинь у грудні 2020 року протягом місяця змінювалась від 3,4 °С до 2,9°С (мінімальне значення – 1,1; максимальне значення – 3,4; середнє – 2,2):

Витрати* в р. Горинь у грудні 2020 року протягом місяця змінювались від 6,00 до 8,66 м3/с (мінімальне значення – 4,74; максимальне значення – 8,66; середнє – 6,81):

Примітка: при розрахунку витрати води в р. Горинь, зокрема, застосовується коефіцієнт, що враховує наявність водоростей (розрахунок виконується за відповідною методикою).

Загальний стік р. Горинь за грудень 2020 року склав 18,2 млн.м3 (грудень 2019 року – 15,9 млн.м3).

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) у грудні 2020 року протягом місяця змінювався від 202,05 до 202,09 метра (мінімальне значення – 202,04 максимальне значення – 202,09; середнє – 202,06):

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,494 км2, об’єм води 99,975 млн.м3.

Температура води у водоймі-охолоджувачі у грудні 2020 року протягом місяця змінювалась від 7,4 °С до 7,5 °С (мінімальне значення – 3,5; максимальне значення – 7,5; середнє – 6,0):

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у грудні наступні:

Показник
Водойма-охолоджувач
р. Горинь
ГДК*
Твердість загальна, мг-екв/дм3
5,2
6,5
 -
Кальцій (Са2+), мг/дм3
70,14
100,20 180
Магній (Mg2+), мг/дм3
20,6618,23
 40
 Натрій (Na+), мг/дм3
82,312,0120
 Калій (K+), мг/дм3
10,83,1 50
 Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3
305,0335,5
 -
 Карбонати (CO32-), мг/дм3
4,5
 0,0 -
 Сухий залишок, мг/дм3
516
379 1000
 Сульфати (SO42-), мг/дм3
115,9
37,1 100
 Амоній, (NH4+), мг/дм3
0,270,40 0,5
 Нітрати (NO3-), мг/дм3
2,115,87 40
 Нітрити (NO2-), мг/дм3
0,022
0,100 0,08
 Фосфати (PO43-), мг/дм3
0,840,26
 0,25
 Нафтопродукти, мг/дм3
0,060,06 0,05
 СПАР, мг/дм3
0,018
0,035 0,1
 Залізо загальне, мг/дм3
< 0,1000,265
 0,1
 Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
7,043,52 -
 Розчинений кисень (O2), мг/дм312,23
11,68  >4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений як довідковий для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача у грудні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

Показник
грудень 2020 р.
грудень 2019 р.
 ПРИХІДНА ЧАСТИНА
 - акумуляція стоку р.Гнилий Ріг, млн.м3
 0,797 0,394
 - забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3
 0,400
 1,160
 - повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3
 1,656 1,397
 - скид очищених стічних вод, млн.м3 0,318 0,315
 ВИТРАТНА ЧАСТИНА
 - скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3не проводився
не проводився

Протягом грудня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

  За грудень 2020 р.
За грудень 2019 р.
 Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т
3,4112,825
 Викинуто СО2, т3,912
11,329

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що у грудні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала <0,020 мг/м3 (<10,0 % від ГДК).
Усього за грудень 2020 року випало 38,8 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,90 одиниць.
Середньомісячна температура повітря «+0,7°С» (максимальна середньодобова - «+6,2°С», мінімальна - «-4,8°С»).