Продовження експлуатації

Документи щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС

Питання та відповіді щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС

Основною метою виконання робіт з продовження терміну експлуатації є виконання комплексу організаційно-технічних заходів з підготовки енергоблока №1 Хмельницької АЕС до експлуатації у понадпроектний період, що забезпечують безпеку і надійність експлуатації енергоблока на рівні, який встановлено чинними нормами і правилами в галузі радіаційної та ядерної безпеки.

Для досягнення поставленої мети в період підготовки енергоблока до експлуатації в понадпроектний період реалізуються такі завдання:

•    Проведення оцінки технічного стану та обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації елементів енергоблока.
•    Реалізація заходів з модернізації та підвищення безпеки в рамках КЗПБ.
•    Заміна елементів енергоблока, продовження терміну експлуатації яких неможлива з причин технічного характеру.
•    Виконання робіт з кваліфікації обладнання елементів і систем енергоблока.
•    Розробка та реалізація заходів за результатами проведення робіт з оцінки технічного стану, що забезпечують безпечну та надійну роботу енергоблока у понадпроектний період.

Результати виконаних робіт відображаються в звіті з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ), який надається до Держатомрегулювання для розгляду і прийняття рішення про внесення до ліцензії на експлуатацію енергоблока №1.

Відповідно до енергетичної стратегії України експлуатуюча організація Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» прийняла рішення про підготовку енергоблока №1 Хмельницької АЕС до продовження терміну експлуатації.

У 2017 році подано заяву на внесення змін до ліцензії на право ведення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока №1 ВП ХАЕС. (Направлено в ДІЯРУ листом НАЕК «Енергоатом» 17395/06 від 12.12.2017).

Основоположним принципом, на якому базується прийняте рішення, є першочерговий пріоритет забезпечення безпечної експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС в період понадпроектної експлуатації.

Обрана експлуатуючою організацією стратегія продовження терміну експлуатації передбачає зупинку енергоблока №1 в 2018 році на тривалий ремонт з подальшим відновленням експлуатації після виконання необхідного обсягу робіт з продовження терміну експлуатації, що забезпечує надійну і безпечну експлуатацію енергоблока у понадпроектний період.

Для організації робіт з підготовки енергоблока №1 до продовження терміну експлуатації наказом по станції створено штаб продовження терміну експлуатації енергоблока №1.

Розроблено основні документи, що визначають порядок виконання робіт по ПТЕ на майданчику АЕС:

•    «Програма підготовки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний термін» № 1.НР.7947.ПМ-17.
•    «План ліцензування продовження терміну експлуатації енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» у понадпроектний термін» №1.НР.0700.ПН-17.
•    Технічне рішення про безпечну експлуатацію реакторної установки енергоблока №1 ВП ХАЕС після закінчення 29 паливної кампанії і з вивантаженим ядерним паливом з реактора 1.НР.1939.ТР-17/ОZ.

Укрупнений загальний план виконання робіт з продовження терміну експлуатації енергоблока №1

На поточний момент на енергоблоці №1 виконані наступні роботи з підготовки до продовження терміну експлуатації, а саме виконана оцінка технічного стану і продовжений термін експлуатації:
•    будівель і споруд, що містять системи важливі для безпеки;
•    турбоустановки;
•    силових трансформаторів, включаючи блоковий трансформатор і трансформаторів власних потреб;
•    системи автоматизованого радіаційного контролю (АСРК);
•    трубопроводів системи води відповідальних споживачів (СТВОП).

В процесі реалізації на енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС наступні роботи з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації:
•    реакторної установки;
•    посудин, баків, теплообмінників СВБ реакторного відділення;
•    трубопроводів СВБ реакторного відділення;
•    трубопроводів СВБ турбінного відділення;
•    трубопроводів СВБ хімічного цеху;
•    трубопроводів СВБ електричного цеху;
•    обладнання РДЕС;
•    насосів реакторного та турбінного відділень.

Крім того, реалізується програма КЗПБ та виконуються роботи з:
•    ПТЕ елементів енергоблока за результатами технічного обслуговування / капітального ремонту;
•    заміни елементів енергоблока, продовження терміну експлуатації якого не планується;
•    кваліфікації обладнання та систем енергоблока №1;
•    розробки та узгодження звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ).
Поточне продовження терміну експлуатації/заміна обладнання

За результатами обстеження технічного стану обладнання та проведення ремонтних робіт у 2017 році було продовжено термін експлуатації для 9451 од. обладнання, підготовлено 241 рішення про ПТЕ:

айменування устаткування
 Енергоблок №1 і загальностанційне устаткування
Одиниць устаткуванняКількість рішень
Інформаційно-керівні системи
 1165 4
Електротехнічне устаткування 3506 90
Тепломеханічне устаткування
4780 147
 Всього9451 241

У 2017 році було заплановано і замінено - 54 од. обладнання:


Найменування устаткування
 Енергоблок №1, од. устаткування
Інформаційно-керівні системи-
Електротехнічне устаткування 53
(гермопроходки: ЭЛОКС
ЩПТ: ЩПТ-САЭ-220/1000-1Р31УХЛ4)
Тепломеханічне устаткування 1
 (НОК: ИА44077-300)
Всього
 54

Виконання контролю стану металу парогенератора і головного циркуляційного трубопроводу

Вимірювання геометричних розмірів вигородки реактора

Контроль стану металу трубопроводів системи аварійного охолодження зони (САОЗ)

Контроль технічного стану металу корпусу реактора

Виконання контролю стану різьблення шпильок кріплення головного роз'єму реактора (ГРР)

Відеоматеріали
https://www.youtube.com/watch?v=aF70Uy_41K4
https://www.youtube.com/watch?v=ZIeEUUoEIoA
https://www.youtube.com/watch?v=O8v6f8y8obI