Продовження експлуатації

Відповідно до енергетичної стратегії України експлуатуюча організація Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» прийняла рішення про підготовку енергоблока №1 Хмельницької АЕС до продовження терміну експлуатації.

Основоположним принципом, на якому базується прийняте рішення, є першочерговий пріоритет забезпечення безпечної експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС в період понадпроектної експлуатації.

Обрана експлуатуючою організацією стратегія продовження терміну експлуатації передбачає зупинку енергоблока №1 в 2018 році на тривалий ремонт з подальшим відновленням експлуатації після виконання необхідного обсягу робіт з продовження терміну експлуатації, що забезпечує надійну і безпечну експлуатацію енергоблока у понадпроектний період.

Відповідно до обраної стратегії продовження терміну експлуатації в кінці 2018 року енергоблок №1 був зупинений на ремонт.

Укрупнений загальний план виконання робіт з продовження терміну експлуатації енергоблока №1

Основною метою виконання робіт з продовження терміну експлуатації є виконання комплексу організаційно-технічних заходів з підготовки енергоблока №1 Хмельницької АЕС до експлуатації у понадпроектний період, що забезпечують безпеку і надійність експлуатації енергоблока на рівні, який встановлено чинними нормами і правилами в галузі радіаційної та ядерної безпеки.

Для досягнення поставленої мети в період підготовки енергоблока до експлуатації в понадпроектний період реалізуються такі завдання:
 • Реалізація заходів з модернізації та підвищення безпеки в рамках КЗПБ.
 • Проведення оцінки технічного стану та обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації елементів енергоблока.
 • Заміна елементів енергоблока, продовження терміну експлуатації яких неможлива з причин технічного характеру.
 • Виконання робіт з кваліфікації обладнання елементів і систем енергоблока.
 • Розробка та реалізація заходів за результатами проведення робіт з оцінки технічного стану, що забезпечують безпечну та надійну роботу енергоблока у понадпроектний період.
 • Підготовка звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) з обґрунтуванням можливості продовження експлуатації енергоблока на понад проектний період.
 • Подання документації в Держатомрегулювання України для прийняття рішення про внесення змін (переоформлення) «Ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС», що дає право на відновлення експлуатації енергоблока у понадпроектний період.

Для організації робіт з підготовки енергоблока №1 до продовження терміну експлуатації наказом по станції створено штаб продовження терміну експлуатації енергоблока №1.

Розроблено основні документи, що визначають порядок виконання робіт по ПТЕ на майданчику АЕС:
 • «Програма підготовки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний термін» № 1.НР.7947.ПМ-17.
 • «План ліцензування продовження терміну експлуатації енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» у понадпроектний термін» №1.НР.0700.ПН-16.
 • Технічне рішення про безпечну експлуатацію реакторної установки енергоблока №1 ВП ХАЕС після закінчення 29 паливної кампанії і з вивантаженим ядерним паливом з реактора №1.НР.1939.ТР-17/ОZ.
 • «Положення про організацію і порядок виконання робіт з продовження (перепризначення) строку експлуатації елементів енергоблоків ВП «Хмельницька АЕС» №0.НР.7064.ПЛ-14.

Програмою підготовки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» до експлуатації у понадпроектний строк визначено порядок продовження строку експлуатації систем та елементів енергоблока, що впливають на безпеку.

На поточний момент на енергоблоці №1 завершені наступні роботи по продовженню строку експлуатації:
 1. У повному обсязі виконано оцінку технічного стану основного обладнання, будівель і споруд енергоблока №1 і обґрунтовано його можливий строк подальшої експлуатації.
 2. Виконано роботи по кваліфікації елементів енергоблока на вплив «жорстких» умов навколишнього середовища і сейсмічні впливи.
Закінчуються роботи:
 • з реалізації заходів Комплексної зведеної програми підвищення безпеки (КЗПБ);
 • з підвищення кваліфікації обладнання та систем енергоблока №1;
 • із заміни обладнання енергоблока;
 • з переоцінки безпеки.

Основні нормативні документи визначають порядок продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»
Закон України «Про використання ядерної енергії  а радіаційну безпеку»
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (конвенція Espoo)
Порядок проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки (утвержден постановлением КМ Украины №1122 от 18.06.1998 г)
Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины (КсПБ) (утверждена постановление КМ Украины №1270 от 07.12.2011)
Загальні вимоги до продовження експлуатації АЕС у понад проектний строк за результатами здійснення періодичної оцінки безпеки  НП 306.2.099-2004
 Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації та роботи з інформаційними запитами ДП "НАЕК "Енергоатом" ИН-Д.0.32.533-14
Положение о порядке продления срока эксплуатации оборудования систем, важных для безопасности ПЛ-Д.0.03.126-10
 «Рішення про здійснення заходів щодо продовження експлуатації енергоблоку №1 ВП «Хмельницька АЕС» 1.НР.1879.ТР-OZ
«Программа подготовки энергоблока №1 ОП Хмельницкая АЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок»
«План лицензирования продления срока эксплуатации энергоблока №1 ОП «Хмельницкая АЭС» №1.НР.0700.ПН-16

ПОТОЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ / ЗАМІНА ОБЛАДНАННЯ

За результатами обстеження технічного стану устаткування та проведення ремонтних робіт у 2018 році був продовжений термін експлуатації для 24851 од. устаткування, підготовлено 373 рішення та розподіляється наступним чином:

Найменування устаткування

Енергоблок №1 та загальностанційне устаткування

Енергоблок №2

Одиниць устаткування

Кількість рішень

Одиниць устаткування

Кількість рішень

Інформаційно-керуючі системи

10359

18

784

7

Електротехнічне устаткування

7294

104

674

13

Тепломеханічне устаткування

3920

170

1535

56

Транспортно-технологічне устаткування

285

5

-

-

Всього

21858

297

2993

76

У 2018 році було заплановано і замінено у зв'язку з закінченням терміну служби і підвищенням безпеки – 5 од. устаткування, та розподіляється наступним чином:

Найменування устаткування

Енергоблок №1,

од.устаткування

Енергоблок №2,

од.устаткування

Інформаційно-керуючі системи

-           

-

Електротехнічне устаткування

-           

1

(БТЭН-90/380)

Тепломеханічне устаткування

-           

4

(НОМ-К0026.100.140-02.А-Э,

МЭО-250/25-0,25У-99КА)

Всього

-          *

5

- відомості щодо заміни устаткування ІУС, ЕТУ, ТМУ на енергоблоці №1 будуть представлені після виконання робіт у повному обсязі з продовження строку експлуатації енергоблоку в ППР-2018 (після 03.08.2019р.)

Документи щодо продовження терміну експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС