Запити інформації

Запити інформації

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації ВП ХАЕС здійснюється у відповідь на інформаційний запит, а також шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті  ВП "Хмельницька АЕС".

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;
3) підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

Особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (форма для подання інформаційного запиту в електронному виді, форма для подання інформаційного запиту в письмовому виді). У разі якщо з поважних причин (обмежені фізичні можливості, інвалідність) особа не може власноручно подати письмовий запит, такий запит оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту даній особі.

Відповідь на запит на інформацію надається у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовженим до 20 робочих днів.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі затвердження обласною радою розміру фактичних витрат на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених КМУ, і якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач буде зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію здійснюється в таких випадках:

1) ВП ХАЕС не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом (службова інформація);
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більш як 10 сторінок;
4) не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Координати приймання запитів інформації, розпорядником якої є ВП ХАЕС:

- Поштою: ВП "Хмельницька АЕС", вул. Енергетиків, 20, м. Нетішин, Хмельницька обл., 30100

- Факс: +380-3842-90260

- Телефон: +380-3842-63761 (час прийому запитів з 0900 до 1600)

- Місце прийому запитів: Інформаційний центр ВП ХАЕС, вул. Лісова, 6.

- E-mail: office[at]khnpp.atom.gov.ua

- Веб-сайт ВП ХАЕС: www.xaec.org.ua

Форми для подання інформаційного запиту Online:

Направити Запит


Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Запит на отримання публічної інформації від фізичної особи Завантажити документ (~0.00 МБ)
Запит на отримання публічної інформації від юридичної особи Завантажити документ (~0.00 МБ)
Запит на отримання публічної інформації від об·єднання громадян без статусу юридичної особи Завантажити документ (~0.00 МБ)

*згідно даних форм запитувач у письмовому вигляді направляє запити на адресу розпорядника інформації

Форма для подання інформаційного запиту у телефонному режимі:

Запит на отримання публічної інформації від запитувача по телефону Завантажити документ (~0.00 МБ)

* у телефоннному режимі запитувач надає запит згідно поданої форми