Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність у ВП ХАЕС здійснюється в рамках міжнародних конвенцій з питань використання ядерної енергії, до яких приєдналася Україна, двосторонніх і багатосторонніх міжурядових угод, угод на рівні експлуатуючих організацій, двосторонніх партнерських угод між АЕС, міжнародних програм та проектів у сфері атомної енергетики для забезпечення надійної і безпечної експлуатації ВП ХАЕС, розвитку і зміцнення офіційних, науково-технічних і комерційних зв'язків і співпраці з закордонними партнерами, підвищення іміджу ВП ХАЕС і ядерної галузі України в цілому. Складовою частиною міжнародної діяльності є реалізація програм технічної допомоги АЕС України на майданчику ВП ХАЕС з боку світового співтовариства.

Структурним підрозділом, що забезпечує ведення робіт з міжнародної діяльності, є відділ міжнародної співпраці та технічної допомоги (ВМСТД) у складі групи технічної допомоги і лабораторії технічного перекладу.

До основних завдань та функцій ВМСТД відносяться:

1. Розвиток і зміцнення офіційних, науково-технічних і комерційних зв'язків і співпраці з закордонними АЕС, компаніями, фірмами й іншими підприємствами з питань забезпечення надійної і безпечної експлуатації ВП ХАЕС.
2. Реалізація політики ВП ХАЕС та координація діяльності підрозділів ВП ХАЕС в галузі міжнародної співпраці та технічної допомоги.
3. Забезпечення організації заходів представницького характеру (прийом делегацій), які проводяться на території ВП ХАЕС.


Міжнародне співробітництво і протокольне забезпечення

За даним напрямком роботи ВМСТД забезпечує:

- координацію міжнародного співробітництва структурних підрозділів ВП ХАЕС;
- координацію та контроль за реалізацією угод двостороннього і багатостороннього співробітництва з міжнародними організаціями та компаніями-партнерами;
- аналіз виконання прийнятих програм співробітництва;
- оформлення, планування та аналіз закордонних відряджень;
- підготовку звітності з міжнародного співробітництва.

У рамках співробітництва з міжнародними організаціями щорічно Хмельницьку АЕС відвідує до 50 іноземних делегацій.

У 2017 році ВМСТД організував прийом 52 зарубіжних делегацій загальною кількістю  161 чоловік. Зарубіжні спеціалісти брали участь у семінарах та засіданнях спільних робочих груп з реалізації проектів технічної допомоги Європейської Комісії у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ), які проводились у ВП ХАЕС, виконували шеф-нагляд та сервісне обслуговування обладнання. Частина візитів була пов’язана з питаннями   співробітництва у сфері інвестицій у електроенергетику та добудови енергоблоків 3,4 ХАЕС, заміни та модернізації арматури, впровадження маневрових режимів. Також було прийнято 5 делегацій для ознайомлення з роботою Хмельницької АЕС в рамках проекту «Енергетичний міст Україна – ЄС».

У 2017 р. на майданчику ХАЕС проводилось навчання в рамках проекту «Включення системи фізичної ядерної безпеки України в структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки». У травні 2017 року представниками міжнародної страхової інспекції був проведений аудит Хмельницької АЕС за участю ядерних страхових пулів Британії, Китаю, Росії та України.

Співробітництво з МАГАТЕ

Співробітництво з ВАО АЕС

Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги Європейської Комісії

Виконання робіт за комерційними контрактами

Плани з міжнародної діяльності ВП ХАЕС

Згідно з діючими проектами, угодами та програмами на 2018 р. та у перспективі ВП ХАЕС планує:
1.    Забезпечити реалізацію програм співпраці з ВАО АЕС-МЦ на 2018 рік
2.    Забезпечити реалізацію проектів програми технічної допомоги Європейської Комісії «Інструмент Співробітництва з Ядерної Безпеки» (ІСЯБ).
3.    Забезпечити реалізацію програм співробітництва з МАГАТЕ.
4.    Забезпечити участь фахівців ВП ХАЕС в співпраці із зарубіжними постачальниками обладнання та послуг за комерційними контрактами.