Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність у відокремленому підрозділі «Хмельницька АЕС» (ВП ХАЕС) здійснюється в рамках міжнародних конвенцій з питань використання ядерної енергії, до яких приєдналася Україна, двохсторонніх і багатосторонніх міжурядових угод, угод на рівні експлуатуючих організацій, двохсторонніх партнерських угод між АЕС, міжнародних програм та проектів у сфері атомної енергетики для забезпечення надійної і безпечної експлуатації ВП ХАЕС, розвитку і зміцнення офіційних, науково-технічних і комерційних зв'язків і співпраці з закордонними партнерами, підвищення іміджу ВП ХАЕС і ядерної галузі України в цілому. Складовою частиною міжнародної діяльності є реалізація програм технічної допомоги АЕС України на майданчику ВП ХАЕС з боку світового співтовариства.

Структурним підрозділом, що забезпечує ведення робіт з міжнародної діяльності, є відділ міжнародної співпраці та технічної допомоги (ВМСТД) у складі групи технічної допомоги і лабораторії технічного перекладу.

До основних завдань та функцій ВМСТД відносяться:

1. Розвиток і зміцнення офіційних, науково-технічних і комерційних зв'язків і співпраці з закордонними АЕС, компаніями, фірмами й іншими підприємствами з питань забезпечення надійної і безпечної експлуатації ВП ХАЕС.
2. Реалізація політики ВП ХАЕС та координація діяльності підрозділів ВП ХАЕС в галузі міжнародної співпраці та технічної допомоги.
3. Забезпечення організації заходів представницького характеру (прийом делегацій), які проводяться на території ВП ХАЕС.

Міжнародне співробітництво і протокольне забезпечення

За даним напрямком роботи ВМСТД забезпечує:

- координацію міжнародного співробітництва структурних підрозділів ВП ХАЕС;
- координацію та контроль за реалізацією угод двостороннього і багатостороннього співробітництва з міжнародними організаціями та компаніями-партнерами;
- аналіз виконання прийнятих програм співробітництва;
- оформлення, планування та аналіз закордонних відряджень;
- підготовку звітності з міжнародного співробітництва.

У рамках співробітництва з компаніями – постачальниками обладнання та послуг міжнародними організаціями,  партнерами, Хмельницьку АЕС щорічно відвідує до 100 іноземних делегацій.

У 2019 році ВМСТД організував прийом 101 зарубіжної делегації загальною кількістю  281 фахівець. Співробітництво із зарубіжними фахівцями було зосереджене на питаннях модернізації та реконструкції обладнання та систем, інженерно-технічному супроводі монтажних та пусконалагоджувальних робіт, шеф-нагляді та проведенню  випробовувань, сервісному обслуговуванню обладнання, супроводі ремонтних робіт на генераторі енергоблоку №1.
Частина візитів була пов’язана з питаннями   співробітництва з Всесвітньою Організацією Операторів АЕС (ВАО АЕС), з 12 по 27 вересня 2019 року у ВП ХАЕС проводилась партнерська перевірка ВАО АЕС.
В рамках двохсторонніх угод про співробітництво між ДП «НАЕК «Енергоатом» та Китайською Ядерною Національною Корпорацією (CNNC), а також Корейською гідро – та ядерно-енергетичною компанією (KHNP), Хмельницьку АЕС відвідували їх представники та представники їх дочірніх компаній та партнерів.

Співробітництво з міжнародними організаціями

Співробітництво з МАГАТЕ
Співробітництво з МАГАТЕ спрямоване на забезпечення проведення планових перевірок з контролю ядерного матеріалу, підготовки та участі у проведенні місій (OSART, PROSPER, ASSET та ін.), участі у семінарах та технічних нарадах, під час яких експерти атомної галузі мають можливість, спільно з провідними спеціалістами МАГАТЕ та представниками європейських експлуатуючих організацій, обмінятися інформацією та обговорити актуальні питання ядерної галузі.
Загалом, слід відмітити, що заходи МАГАТЕ, у яких беруть участь спеціалісти ВП ХАЕС, охоплюють широке коло напрямків діяльності атомної електростанції у світлі прийнятих міжнародних вимог і рекомендацій.
За період співробітництва з МАГАТЕ у ВП ХАЕС проведено ряд міжнародних місій:
• ASSET (1993 р.) – оцінка подій, що відбулися на ХАЕС.
• IPPAS (2003 р.) – оцінка рівня фізичного захисту.
• OSART (1995 і 2007 р. р. - основні місії, 2000 і 2009 р.р. - повторні місії) – оцінка експлуатаційної безпеки.
В рамках реалізації спільного проекту ЄК-МАГАТЕ-Україна з комплексної перевірки безпеки АЕС України у 2009 р. у ВП ХАЕС були проведені наступні міжнародні місії:
• Експертна місія з питань поводження з РАВ і зняття з експлуатації (24 - 30 травня 2009).
• Повторна місія OSART і експертна місія «Експлуатаційна безпека» (25 травня - 4 червня 2009).
• Експертна місія з перевірки проектної безпеки ХАЕС-1 (12 - 15 жовтня 2009).
В рамках реалізації проекту технічної допомоги МАГАТЕ в жовтні 2013 р. на ХАЕС була проведена експертна місія - практичне навчання системних адміністраторів та інструкторів НТЦ з використання кібер-платформи CLP4NET.
За результатами усіх місій підготовлені технічні звіти.
В 2019 році співробітництво з МАГАТЕ було спрямоване на забезпечення проведення планових перевірок з контролю ядерних матеріалів (ЯМ), участі у семінарах та технічних нарадах, під час яких експерти атомної галузі мали можливість, спільно з провідними спеціалістами МАГАТЕ та представниками європейських експлуатуючих організацій, обмінятися інформацією та обговорити актуальні питання ядерної галузі. Досвід і результати, отримані фахівцями ВП ХАЕС під час участі у заходах МАГАТЕ, застосовуються ними для вирішення поточних технічних питань.
•    У рамках програми гарантій у 2019 році на ХАЕС проведено 5 інспекцій (одна з яких неоголошена) персоналом МАГАТЕ, що здійснював діяльність з обліку і контролю ядерних матеріалів на майданчику. Основні завдання інспекцій включали перевірку документів з обліку і контролю ядерних матеріалів, фізичну інвентаризацію ядерного палива в активній зоні реактора, свіжого ядерного палива, вибіркові виміри ЯМ у тепловиділяючих збірках (ТВЗ), перевірку відпрацьованих ТВЗ в басейні витримки, модернізацію та заміну обладнання МАГАТЕ, обслуговування та заміну печаток на обладнанні МАГАТЕ. Програми інспекцій виконані повністю. Зауважень немає.
•    Протягом звітного періоду ВП ХАЕС направляла 16 заявок на участь спеціалістів у заходах МАГАТЕ, з яких було обрано 11 спеціалістів Хмельницької АЕС для участі в 11 заходах у рамках технічного співробітництва з МАГАТЕ та міжнародних та регіональних проектів. 9 фахівців ХАЕС взяли участь у семінарах та нарадах наступних регіональних проектів МАГАТЕ:

o    INT/2018 «Підтримка процесу прийняття інформованих рішень та розвитку потенціалу з метою розробки та реалізації програм розвитку ядерної енергетики»;
o    RER/2/015 «Посилення управління строком експлуатації АЕС з метою довгострокової експлуатації»;
o    RER/9/143 «Покращення можливостей у сфері поводження з РАВ».

Семінари МAГАТЕ проходили в Австрії, Чеській Республіці, Південній Кореї, США та Угорщині.
У 2020 році також планується участь персоналу ХАЕС у регіональних проектах МАГАТЕ.

Також у рамках технічного співробітництва з МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС було організовано навчання для спеціаліста Білоруської АЕС з питань аварійної готовності і реагування на надзвичайні події на АЕС.

Співробітництво з ВАО АЕС
Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують АЕС (World Association of Nuclear Operators), ВАО АЕС, була заснована у травні 1989 року для обміну досвідом експлуатації. Участь в роботі ВАО АЕС дає можливість усім його членам, враховуючи у своїй практиці досвід інших АЕС, досягнути високих результатів і підвищити надійність експлуатації своїх АЕС.
Діяльність ВАО АЕС спрямована на реалізацію головної мети – максимально підвищувати безпеку та надійність експлуатації АЕС шляхом:
• обміну інформацією;
• сприяння установленню контактів серед своїх членів та порівняння  результатів їх роботи;
• впровадження передового досвіду.
АЕС України, як і інші зарубіжні АЕС, які експлуатують АЕС російської конструкції,   належать до Московського центру ВАО АЕС (ВАО АЕС-МЦ). Серед основних напрямків співробітництва з ВАО АЕС-МЦ слід відмітити участь персоналу ХАЕС в роботі:
• партнерських перевірок;
• місій підтримки;
• програм “Обмін досвідом експлуатації” та “Показники роботи ВАО АЕС”;
•  семінарів та нарад;
• засідань ГІС та клубу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000.
    У 2019 р. Хмельницька АЕС продовжувала активно співпрацювати з ВАО АЕС за програмами досвіду експлуатації, партнерських перевірок, семінарів, місій підтримки, виробничих показників роботи та молодіжного руху ВАО АЕС.

    З 12 по 27 вересня 2019 року у ВП ХАЕС проводилась партнерська перевірка ВАО АЕС. Метою даної перевірки була оцінка виробничої діяльності станції по забезпеченню безпечної та надійної експлуатації та оцінка поточного стану областей для покращення та ефективності коригувальних заходів, розроблених ХАЕС за результатами партнерської перевірки ВАО АЕС, яка проводилась у листопаді 2015 року.
    Крім того, під час партнерської перевірки проводилась перевірка стану виконання рекомендацій про значний досвід експлуатації (SOER) ВАО АЭС, а також виконана оцінка стану культури ядерної безпеки та проведені спостереження за роботою оперативного персоналу БЩУ на повномасштабному тренажері.

3 фахівці ХАЕС взяли участь у якості членів команди у партнерських перевірках Московського центру ВАО АЕС та інших регіональних центрів ВАО АЕС:
- передпускова партнерська перевірка на АЕС Какрапар 3, Індія ;
- передпускова партнерська перевірка на АЕС Барака 1, Об’єднані Арабські Емірати;
- партнерська перевірка на АЕС Бушер, Іран.

Представники ХАЕС також взяли участь у 2 бенчмаркінгових візитах на АЕС Моховце (Словаччина) та АЕС Темелін (Чеська Республіка).

    Фахівці станції взяли участь в 11 робочих зустрічах ВАО АЕС-МЦ з питань підвищення безпеки, поширення передового досвіду експлуатації електротехнічного обладнання, парогенераторів, контролю металу корпусів реакторів, базових принципів роботи оператора блочного щита керування енергоблоком. Одна міжнародна робоча зустріч на тему «Спостереження та коучинг при обходах робочих місць керівниками АЕС» була проведена на ХАЕС у липні 2019 р.
Всього протягом 2019 року спеціалісти ХАЕС взяли участь у 28 заходах  ВАО АЕС-МЦ: 32 фахівці у заходах за кордоном та 82 фахівці - у заходах, що були проведені на ХАЕС.

Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги

У рамках програми міжнародної технічної допомоги на ХАЕС реалізовувалося 2 проекти міжнародної технічної допомоги, в яких Хмельницька АЕС була пілотною. У 3 проектах, які виконуються на АЕС України, в межах Компанії та інших міністерств та відомств, фахівці ВП ХАЕС приймають участь у діяльності робочих груп.
Виконання робіт за комерційними контрактами
Хмельницька АЕС працює за комерційними контрактами з багатьма зарубіжними постачальниками обладнання та послуг. В основному, роботи за комерційними контрактами зосереджені на питаннях підвищення безпеки, модернізації, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту обладнання діючих енергоблоків ВП ХАЕС, а також планах щодо будівництва нових енергоблоків.