20 листопада 2015 року відбудеться публічне обговорення питань реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (К(З)ППБ) та плану екологічних та соціальних заходів в рамках К(З)ППБ

2015-11-09

№ 419

Реалізуючи права громадян та їх об'єднань на участь у розгляді питань і процесі прийняття рішень, пов'язаних з використанням ядерної енергії, виходячи з принципів відкритості та доступності інформації щодо діяльності Хмельницької АЕС, ДП НАЕК «Енергоатом» 20 листопада 2015 року проведуть  зустріч фахівців Хмельницької АЕС, ДП НАЕК «Енергоатом» з громадськістю м. Нетішин для публічних обговорень питань реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗПБ) та Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ)на 2015 рік.

Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій була, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 № 1270 (зі змінами внесеними постановами КМУ від 04.09.2013 г. № 648, від 21.08.2014 № 356 і від 30.09.2015 № 776).

Фінансування заходів КЗПБ передбачено за рахунок власних коштів НАЕК «Енергоатом» та кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Євратому в обсязі 600 млн. євро. Кредитні угоди з ЄБРР та Євратом були підписані відповідно 25.03.2013 р. та 31.07.2013 р. Гарантійну угоду (Україна: Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та ЄБРР було ратифіковано 15.05.2014 р.

Метою Програми є:

• підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій та надійності їх роботи;
• зменшення ризиків виникнення аварій на атомних електростанціях під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій;
• підвищення ефективності управління проектними і позапроектними аваріями на атомних електростанціях, мінімізація їх наслідків.

Програмою передбачається здійснення заходів, спрямованих на:

• вирішення завдань щодо усунення невідповідностей проектів діючих енергоблоків АЕС сучасним національним нормам з безпеки та / або зменшення впливу цих невідповідностей на безпеку шляхом впровадження компенсуючих заходів, і виконання рекомендацій МАГАТЕ та інших міжнародних організацій щодо підвищення безпеки українських АЕС;
• виконання зобов'язань перед міжнародними організаціями (ЄББР, Євратом) щодо реалізації заходів, що входять в так званий «Пакет підвищення безпеки» («Upgrade Package»);
• виконання рекомендацій МАГАТЕ в рамках спільного проекту ЄК / МАГАТЕ / Україна "Оцінка безпеки українських атомних електростанцій" (угода ЄК: 2007/145268);
• вирівнювання рівня безпеки всіх енергоблоків до рівня, що відповідає міжнародним вимогам з безпеки;
• формування обсягів робіт з підвищення безпеки для організації виконання довгострокової державної стратегії підвищення безпеки енергоблоків АЕС, розробки довгострокових інвестиційних програм / план-графіків підвищення безпеки для кожного енергоблоку;
• реалізація заходів щодо запобігання важких аварій, аналогічних аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Виконання заходів Програми забезпечить рівень безпеки енергоблоків АЕС України, що відповідає міжнародним стандартам, дозволить поліпшити кількісні показники безпеки, забезпечить виконання Плану дій у сфері ядерної безпеки діючих українських АЕС, розробленого в рамках Меморандуму між Україною та ЄС щодо співпраці в галузі енергетики, підписаного 1 грудня 2005.

Зустріч відбудеться 20 листопада о 15 годині у залі інформаційного центру ВП ХАЕС за адресою:м. Нетішин, вул. Лісова, 6. Запрошуємо всіх зацікавлених осіб взяти участь у зустрічі.

Інформаційне забезпечення та технічна підтримка зустрічі здійснюватиметься фахівцями ВП ХАЕС. Програма заходу буде відповідати формату публічних обговорень і передбачає:

- презентацію матеріалів щодо питань реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗПБ) на 2015 рік;
- відповіді на запитання та зауваження учасників зустрічі.

Контактний телефон : (03842) 40546, 63713 інформаційний центр ХАЕС, e-mail: pr[at]khnpp.atom.gov.ua

Інформаційний центр ВП ХАЕС

Результати контролю викидів

2015-11-09

№ 418

Викиди за період з 02.11.2015 по 09.11.2015 р.

Викиди ГДВ,%
ДЖН 0.0048
ІРГ 0.1262
ЙОД 0.0007

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Довідково:
В умовах нормальної експлуатації АЕС викиди радіонуклідів у навколишнє середовище незначні і складаються в основному з радіонуклідів йоду та інертних радіоактивних газів (аргону, криптону та ксенону) періоди напіврозпаду яких (за винятком ізотопу криптону) в основному не перевищують декількох діб. Кількість і склад газоаерозольних викидів радіонуклідів в атмосферу залежить від типу реактора, тривалості експлуатації, потужності реактора, ефективності газо - і водоочищення. Газоаерозольні викиди проходять складну систему очищення, необхідну для зниження їх активності.
Значення природного радіаційного фону коливається в широких межах в різних регіонах Землі. Контрольний рівень радіаційного фону в Україні (потужність експозиційної дози) становить 25 мкР / год. Середнє значення потужності експозиційної дози в Хмельницькій  області 11,5 мкР/год, в Рівненській - 12 – 12,5 мкР/год.
На ХАЕС передбачена система автоматизованого контролю (АСКРО), яка забезпечує вимірювання значень контрольованих параметрів, що характеризують радіаційну обстановку на АЕС і в навколишньому середовищі у всіх режимах роботи енергоблоків. Радіологічна ситуація в районі ХАЕС (стан грунту та атмосферного повітря) в даний час визначається, в основному, радіонуклідами природного походження.
До складу АСКРО входять 15 постів-контейнерів радіаційного контролю, чотири з яких розташовані на проммайданчику,  решта в 30-кілометровій зоні. На проммайданчику знаходиться також 14 постів контролю потужності дози гамма-випромінювання. Інформація з постів передається на станцію збору даних центрального поста контролю, розташованого в лабораторії зовнішнього радіаційного контролю цеху радіаційної безпеки і на дві станції збору даних, розташованих на проммайданчику ХАЕС.

Інформаційний центр ВП ХАЕС

За минулу добу ХАЕС виробила 24,25 млн.кВт·год електроенергії

2015-11-09

№ 417

09 листопада 2015 року перший енергоблок Хмельницької АЕС працює на потужності 1010 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 24,25 млн. кВт*год, а з початку місяця енергоблоком вироблено 193,93 млн. кВт*год електроенергії.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС триває тридцять третя доба середнього планово-попереджувального ремонту.
08 жовтня 2015 року о 00 год. 09 хв. енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для проведення планово-попереджувального ремонту.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.


Важливо...

Гамма-фон

Експерти Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій перевіряють Хмельницьку АЕС

Відзначено високий професіоналізм працівників відділу ядерної безпеки Хмельницької АЕС


Відео:

Місія ОБСЄ на ХАЕС

Інформаційний центр ВП ХАЕС