Заява про екологічні наслідки щодо робочого проекту "Технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стоків, заміна повітродувного обладнання ВП "Хмельницька АЕС"

2018-02-20

№ 62

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі відособленого підрозділу «Хмельницька АЕС» (ВП ХАЕС) планує проведення технічного переоснащення системи аерації каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків комунального господарства ВП «Хмельницька АЕС».

Відповідно до завдання на проектування, реконструкції підлягає система аерації існуючих аеротенків і мінералізаторів, які розміщені у складі двох блоків ємностей. Реконструкція передбачає заміну існуючої системи з фільтросних каналів на аератори «АКВА-ЛАЙМ-М» виробництва НВФ «Екополімер» (м. Харків). Також заміні підлягають повітродувки, з встановленням двох повітродувок типу ТВ 80-1,4.

Реконструкція дозволить вивести з роботи два блоки споруд й законсервувати. При цьому два блоки, що залишилися, дозволять прийняти весь об’єм стічних вод і забезпечити необхідну якість очищення стічних вод. Для цього досить роботи однієї повітродувки (другу можна відключити), що дасть економію електроенергії.

Майданчик каналізаційних очисних споруд граничить:
-з півночі – лісовий масив, а далі на відстані 550-600 м перебуває тепличне господарство;
-з півдня – на відстані 50 м починається межа території виробничого майданчику ВП ХАЕС, а далі на відстані 600 м канал ставка-охолоджувача Хмельницької атомної електростанції;
-з заходу – граничить із територією, на якій розташовані вагончики ряду будівельних організацій міста, а далі на відстані 150-200 м територія бризкальних басейнів ХАЕС;
- зі сходу починається територія будівельного двору (у тому числі склади матеріалів і великогабаритних вантажів), а далі на відстані 1200 м починається ставок-охолоджувач ХАЕС.
Найближчі житлові будинки м. Нетішин розташовані на відстані близько 2400 м у північному напрямку від меж очисних споруд.

Захист поверхневих і підземних вод.
Заходи та обладнання, передбачені даним проектом, призведуть до зменшення забруднення водного середовища в процесі реалізації наміченої діяльності.
Реалізовані заходи при якісному виконанні будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, а також при чіткій організації приймання виконаних будівельно-монтажних робіт не будуть виявляти якого-небудь впливу на ґрунтові води.

Ґрунт
Прийняті проектні рішення реалізуються на існуючому майданчику, в межах існуючих споруд, у аеротенках і мінералізаторах.

Передбачується виконання наступних заходів:
- складування матеріалів повинне здійснюватися на спеціально відведених майданчиках;
- спалення сміття та відходів будівельного виробництва на будівельному майданчику заборонено;
- витік паливно-мастильних матеріалів машин і механізмів не допустимий;
- при виїзді будівельного автотранспорту з будівельного майданчику необхідно слідкувати за виконанням заходів по запобіганню забрудненню прилеглих територій та доріг;
- вивезення побутових та будівельних відходів здійснювати спеціалізованим автотранспортом або у закритих металевих контейнерах.
- хімічне сміття та упаковки від хімічних матеріалів повинні вивозитись з майданчика спеціалізованим транспортом окремо від іншого будівельного сміття.

Рослинний і тваринний світи заповідні об’єкти.
Об’єкти природно-заповідного фонду та перспективні для заповідання в зоні впливу об’єкту відсутні. Проектом не передбачено знесення зелених насаджень.
При реконструкції та експлуатації об'єкту, впливу на рослинний і тваринний світи у цьому районі виявлятися не буде.

Тверді відходи.
При реконструкції системи аерації в аеротенках і мінералізаторах якісний і кількісний склад відходів не зміниться.

До технологічних відходів відносяться:
- відходи з решіток;
- пісок від піскоуловлювачів;
- спливаючі речовини та осад з первинних відстійників;
- надлишковий активний мул від біологічного очищення.

Відходи з решіток вивозяться на полігон твердих побутових відходів.

Пісок від піскоуловлювачів надходить на піскові майданчики.

Сирий осад і надлишковий мул надходять на мулові карти.

До експлуатаційних відходів, що утворюються на майданчику очисних споруд, також відносяться відходи від ремонтних робіт, тверді побутові відходи експлуатаційного персоналу.

Зберігання відходів на майданчику каналізаційних очисних споруд здійснюється згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99. Підприємство має укладені договори на вивіз і утилізацію відходів зі спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на даний вид діяльності.

Повітряне середовище
Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – територія, призначена для зменшення впливу промислових, виробничих, складських і транспортних об'єктів на населення. Розмір санітарно-захисної зони підприємства встановлений відповідно до «Державних санітарних правил планування й забудови населених пунктів» (затв. наказом №173 від 19.06.1996 р. Міністерством охорони здоров'я України). Для розглянутого підприємства розмір СЗЗ становить 400 метрів. Розміри санітарно-захисної зони очисних споруд дотримані.

За межами СЗЗ не повинне виявлятися забруднення атмосферного повітря вище 1 ГДК. Проведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин не дають замкнених ізоліній в 1 ГДК.

ДП НАЕК «Енергоатом» в особі відособленого підрозділу ВП ХАЕС зобов'язується виконувати необхідні природоохоронні заходи в повному обсязі, проводити моніторинг стану навколишнього середовища на всіх етапах реконструкції й експлуатації.

Замовник
ВП ХАЕС
Директор
________________ М. С. Панащенко
«_____»_________________ 2018 р.

Генпроектувальник
НВФ «Екополімер»
Директор
________________Ю.М. Мешенгіссер
«_____»_________________ 2018 р.

Інформаційний центр ВП ХАЕС

Інформаційне повідомлення про щоденну роботу енергоблоків Хмельницької АЕС

2018-02-20

№ 61

20 лютого 2018 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 1010 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 24.27 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 291.48 млн. кВт·г електроенергії.
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 1009 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 24.32 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 461.62 млн. кВт·г електроенергії.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Інформаційний центр ВП ХАЕС