На Хмельницькій АЕС перевірили пожежну безпеку

2018-07-20

№ 249

З 17 по 20 липня цього року на Хмельницькій АЕС здійснювалась комплексна перевірка стану пожежної безпеки. Планову перевірку на ядерному об’єкті здійснили представники відділу охорони праці та пожежної безпеки Енергоатома і відповідні фахівці всіх АЕС України.

Комплексна перевірка пожежної безпеки на атомних станціях держави проводиться згідно з «Планом-графіком перевірок відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом».

Протягом збіглого тижня комісія здійснила перевірку відповідної документації, провела безпосередній огляд робочих місць та поспілкувалася із працівниками ХАЕС відповідальними за пожежну безпеку. Інспекторська група перевірила: територію проммайданчика, виробничі будівлі та споруди, приміщення реакторного і турбінного цехів. Учасники перевірки також оглянули утримання виробничих, складських, лабораторних та адміністративних будівель, споруд і приміщень та евакуаційних шляхів та виходів. Проаналізовано протипожежний стан електроустановок, кабельного господарства, систем вентиляції і кондиціонування та інших важливих технологічних об’єктів.

У ході запланованих інспекційних оглядів було засвідчено, що на Хмельницькій АЕС виконуються організаційні заходи, щодо забезпечення необхідного рівня пожежної безпеки. Комісія пересвідчилась, що в усіх основних виробничих підрозділах розроблені цехові інструкції з пожежної безпеки. Територія ВП ХАЕС, будівлі та приміщення забезпечені плакатами, знаками з пожежної безпеки та планами евакуації.

Підсумовуючи результати перевірки, начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки дирекції з нагляду за безпекою ДП «НАЕК «Енергоатом» Олександр Григоренко зазначив, що пожежна безпека Хмельницької АЕС на достатньому рівні, а деякі зауваження комісії було усунуто вже під час перевірки.

За результатами перевірки стану пожежної безпеки на Хмельницькій АЕС будуть розроблені коригуючі заходи, що допоможуть усунути виявлені недоліки. Інспектуючи Хмельницьку АЕС на рахунок дотримання вимог з пожежної безпеки, фахівці всіх атомних станцій не лише здійснили перевірку, а й мали нагоду поділитись досвідом та краще з побаченого впровадити на своїх майданчиках.
Інформаційний центр ВП ХАЕС

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
щодо робочого проекту "Технічне переоснащення. Модернізація радіаційного контролю за нерозповсюдженням радіоактивних речовин. Енергоблок №1, 2. Хмельницька АЕС"

2018-07-20

№ 248

1    Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення
В рамках даного робочого проекту передбачено реалізувати заходи щодо підвищення безпеки АЕС. В рамках робочого проекту «Технічне переоснащення. Модернізація радіаційного контролю за нерозповсюдженням радіоактивних речовин. Енергоблок №1, 2. Хмельницька АЕС» передбачено впровадження системи нерозповсюдженням радіоактивних забруднень (НРЗ), яка створюється замість існуючих технічних засобів, що виробили свій ресурс та не відповідають вимогам НРБУ-97. а також мають недоліки, які ускладнюють виконання функцій контролю за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень.
Система НРЗ призначена для захисту персоналу та навколишнього середовища від радіоактивних забруднень (РЗ), а також нерозповсюдження радіоактивних забруднень за межі ВП ХАЕС. Система дворівнева і складається з приладів і пристроїв радіаційного контролю персоналу і транспорту розміщуються на кордонах ЗСР і проммайданчика ВП ХАЕС.
2    Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій
Після реалізації планованої діяльності істотні фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища, з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій відсутні.
3    Кількісні і якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику й безпеки для життєдіяльності населення експлуатації енергоблока, а також заходи, що гарантують здійснення експлуатації відповідно до екологічним стандартам і нормативам
Після реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забруднень, випарів. Планована діяльність не впливає на інтенсивність інсоляції, на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики. У зв'язку з цим вплив на клімат і мікроклімат не розглядається.
Безпосереднього впливу на повітряне середовище, геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти, не передбачається на жодному з етапів планованої діяльності, при будь-яких умовах експлуатації.
Реалізація планованої діяльності зробить позитивний вплив на навколишнє соціальне і техногенне середовища, за рахунок підвищення рівня безпеки АЕС.
4    Перелік залишкових впливів
Після реалізації планованої діяльності залишкові впливи при експлуатації відсутні.
При будівництві полягатимуть у тимчасовому забрудненні атмосферного повітря та утворенні відходів.
При виконанні будівельних робіт просторовий масштаб впливу викидів забруднюючих речовин на
повітряне середовище матиме локальний характер та обмежений майданчиком будівництва. Вплив шуму
від автомобільного транспорту при виконанні будівельних робіт, лежить в допустимих межах.
Робочим проектом не передбачено викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.
Додаткового впливу на навколишнє середовище, по відношенню до існуючого стану, не відбудеться.
Передбачені проектом заходи забезпечать прийнятний рівень залишкових впливів на всі об'єкти
навколишнього середовища.
5    Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мета і шляхи її здійснення
З метою інформування громадськості відносно запланованої діяльності передбачено наступні заходи: підготовка та опублікування Заяви про наміри;
підтримка в актуальному стані інформації щодо даного робочого проекту на веб-сайті ВП ХАЕС (www.xaec.orq.ua).
6    Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності
Експлуатуюча організація ВП «Хмельницька АЕС» забезпечить:
безпечну експлуатацію відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів;
відповідну структуру керування, кваліфікацію обслуговуючого персоналу;
постійний контроль у процесі експлуатації за всією діяльністю по забезпеченню екологічних вимог.
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ щодо робочого проекту Завантажити документ (~0.10 МБ)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
щодо робочого проекту "Технічне переоснащення. Модернізація радіаційного контролю за нерозповсюдженням радіоактивних речовин. Енергоблок №1, 2. Хмельницька АЕС"

2018-07-20

№ 247

1    Інвестор (замовник)
Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом"» (ДП НАЕК "Енергоатом"),
Відокремлений підрозділ «Хмельницька АЕС» (ВП ХАЕС)
Поштова і електронна адреса:
30100 Україна, Хмельницька обл., м. Нетішин
Факс:       +380 (3842) 33360
E-mail: office@khnpp.atom.qov.ua
2    Місце розташування майданчика (об'єкта)
30100 Україна, Хмельницька обл., м. Нетішин,. ВП «Хмельницька АЕС». Енергоблок № 1, 2 з РУ ВВЕР-1000/В-320. Головний корпус, реакторне відділення
3    Характеристика діяльності (об'єкта)
Технічне переоснащення. Модернізація радіаційного контролю за нерозповсюдженням радіоактивних речовин. Енергоблок №1, 2. Хмельницька АЕС Технічні і технологічні дані
В рамках робочого проекту «Технічне переоснащення. Модернізація радіаційного контролю за нерозповсюдженням радіоактивних речовин. Енергоблок №1, 2. Хмельницька АЕС» передбачено впровадження системи нерозповсюдженням радіоактивних забруднень (НРЗ), яка створюється замість існуючих технічних засобів, що виробили свій ресурс та не відповідають вимогам НРБУ-97, а також мають недоліки, які ускладнюють виконання функцій контролю за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень.
Система НРЗ призначена для захисту персоналу та навколишнього середовища від радіоактивних
забруднень (РЗ), а також нерозповсюдження радіоактивних забруднень за межі ВП ХАЕС.
Система дворівнева і складається з приладів і пристроїв радіаційного контролю персоналу і
транспорту розміщуються на кордонах ЗСР і проммайданчика ВП ХАЕС
Термін експлуатації
Термін експлуатації не менш 30 років.
4    Соціально-економічна необхідність планової діяльності
Соціально-економічна необхідність планової діяльності - реалізація заходів підвищення рівня безпеки АЕС.
5    Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації
Земельні ресурси

Відведення додаткових земельних ділянок не потрібно.
Сировинні ресурси
Будівельні матеріали та конструкції, які будуть визначені за результатами розрахунків у проекті, згідно з розділом проекту "Організація будівництва".
Енергетичні ресурси - (паливо, електроенергія, тепло) При будівництві та експлуатації - від існуючих систем. Водні ресурси
При будівництві та експлуатації - від існуючих систем.
Трудові ресурси
Під час будівництва - персонал підрядних організацій, визначених по результатам торгів. Під час експлуатації використання існуючого персоналу.
6    Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)
Від існуючих мереж автодорігта залізничних доріг проммайданчика.
Нове будівництво або реконструкція існуючих зовнішніх автомобільних та залізних доріг - в рамках даного проекту не передбачена.
7    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності - згідно діючого законодавства України.
8    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами Інженерний захист території та об'єктів існуючий.
При виконанні робіт з технічного переоснащення додаткові заходи не вимагаються.
9    Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації*) на навколишнє середовище:

•    клімат і мікроклімат    при будівництві і експлуатації вплив відсутній;
•    повітряне середовище
при будівництві    вплив за рахунок машин та механізмів при проведенні будівельно-монтажних робіт;
при експлуатації    вплив відсутній;
•    водне середовище    при будівництві і експлуатації вплив відсутній;
•    геологічне середовище    при будівництві і експлуатації вплив відсутній;
•    ґрунти    при будівництві і експлуатації вплив відсутній,
•    рослинний і тваринний світ,
заповідні об'єкти    при будівництві і експлуатації вплив відсутній;
•    навколишнє соціальне
середовище (населення)    вплив позитивний за рахунок підвищення рівня безпеки АЕС;
•    навколишнє техногенне
середовище    вплив позитивний за рахунок підвищення рівня безпеки АЕС.
10    Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення
•    під час будівництва    відходи будівельно-монтажних робіт
згідно з розділом проекту "Організація будівництва".
•    під час експлуатації    не передбачається
11    Обсяг виконання ОВНС
Матеріали ОВНС розробляються у повному обсязі оскільки об'єкт, що проектується, належить переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до постанови КМУ № 808 від 28 серпня 2013 р.
12    Участь громадськості
З метою інформування громадськості відносно планованої діяльності передбачено наступні заходи:
•    підготовка та опублікування Заяви про наміри;
•    підтримка в актуальному стані інформації щодо даного проекту на веб-сайті Хмельницької АЕС: www.xaec.orq.ua;
•    підготовка та опублікування Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.
У разі прийняття місцевими органами влади й органами місцевого самоврядування рішення щодо проведення громадських обговорень відносно робочого проекту, вони будуть підтримані ВП «Хмельницька АЕС» організаційним, інформаційним і експертним забезпеченням, а результати слухань будуть систематизовані.
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ щодо робочого проекту Завантажити документ (~0.13 МБ)

Інформаційне повідомлення про щоденну роботу енергоблоків Хмельницької АЕС

2018-07-20

№ 246

20 липня 2018 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 990 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23.95 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 455.12 млн. кВт·г електроенергії.
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 977 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23.66 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 448.83 млн. кВт·г електроенергії.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Інформаційний центр ВП ХАЕС

Інформаційне повідомлення про щоденну роботу енергоблоків Хмельницької АЕС

2018-07-19

№ 245

19 липня 2018 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 997 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23.9 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 431.2 млн. кВт·г електроенергії.
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 982 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23.5 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 425.2 млн. кВт·г електроенергії.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Інформаційний центр ВП ХАЕС

Інформаційне повідомлення про щоденну роботу енергоблоків Хмельницької АЕС

2018-07-18

№ 244

18 липня 2018 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 991 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23.92 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 407.31 млн. кВт·г електроенергії.
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 975 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23.47 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 401.67 млн. кВт·г електроенергії.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Інформаційний центр ВП ХАЕС

Хмельницьку АЕС охороняють чемпіони

2018-07-17

№ 243

На Чемпіонаті Національної Гвардії України з функціонального багатоборства, який проходив нещодавно на базі с. Нові Петрівці, що на Київщині, команда військовослужбовців з охорони Хмельницької АЕС завоювала перше місце. У змаганнях взяли участь більше сотні нацгвардійців. Варто зауважити, що значна частина військовослужбовців чемпіонату брала участь в АТО на сході держави, а команда гвардійців з охорони ХАЕС майже в повному складі пройшла бойове хрещення. 

Переможців визначали у трьох підгрупах: серед оперативно - територіальних об’єднань, частин прямого підпорядкування та з охорони атомних електростанцій. У групі серед військових частин з охорони важливих державних об’єктів була найбільша конкуренція і найкращий результат показала команда в/ч 3043 з охорони ХАЕС.
Під час змагань гвардійці виконували індивідуальні силові вправи, разом із командою під час бігу долали перешкоди, а особливо видовищною була силова естафета. У індивідуальних вправах та силовій естафеті не було рівних бійцям з охорони ХАЕС.
За загальними результатами змагань серед усіх підгруп, гвардійців з охорони ХАЕС випередили лише представники Південного оперативно - територіального об’єднання. Таким чином, військовослужбовці, які охороняють Хмельницьку АЕС, у загальному заліку чемпіонату – другі.
Нацгвардійці в/ч 3043 з охорони ХАЕС вкотре підтвердили високий професійний рівень підготовки, засвідчили, що охорона ядерного об’єкта знаходиться в надійних руках.

Інформаційний центр ВП ХАЕС

Результати контролю викидів

2018-07-17

№ 242

Викиди за період з 09.07.2018 по 16.07.2018 р.

Викиди ГДВ,%
ДЖН 0,0029
ІРГ 0,0713
ЙОД 0,0007

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень
Інформаційний центр ВП ХАЕС

Інформаційне повідомлення про щоденну роботу енергоблоків Хмельницької АЕС

2018-07-17

№ 241

17 липня 2018 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 998 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,9 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 383,4 млн. кВт·г електроенергії.
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 978 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,5 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 378,2 млн. кВт·г електроенергії.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Інформаційний центр ВП ХАЕС

Інформаційне повідомлення про щоденну роботу енергоблоків Хмельницької АЕС

2018-07-16

№ 240

16 липня 2018 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 997 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,8 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 359,5 млн. кВт·г електроенергії.
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 976 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,4 млн. кВт·г електроенергії. З початку місяця вироблено 354,7 млн. кВт·г електроенергії.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Інформаційний центр ВП ХАЕС