Перспективи будівництва
Інформаційна довідка
про стан реалізації інвестиційного проекту будівництва
енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС  
(станом на 12.01.2018)

1.    Стан реалізації проекту :

•    08.12.2016 відкориговані матеріали ТЕО енергоблоків № 3, 4 ХАЕС прийняті від ПАТ «КІЕП» та 26.12.2016 надані ДП «Укрдержбудекспертиза» для проведення комплексної експертизи.
•    14.02.2017 відбулось засідання Секції «Ядерно-енергетичний комплекс» НТР Міненерговугілля з метою розгляду коригованого ТЕО будівництва енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС. За результатами розгляду прийнято рішення щодо схвалення ТЕО науково-технічною радою Міненерговугілля.   
•    29.05.2017 ДП «Укрдержбудекспертиза» отримано позитивний висновок щодо результатів проведення експертизи ТЕО Будівництва енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС.
•    з метою інформування сусідніх держав в рамках Конвенції Еспо Міністерством екології та природних ресурсів України проводиться процедура оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. На запити Республіки Білорусь, Польщі, Австрії та Словаччини направлені кваліфіковані відповіді. З метою загального доступу громадськості до інформації щодо коригованого ТЕО будівництва енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщені необхідні інформаційні матеріали.
•    у вересні розроблений та затверджений президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» «План заходів процесу консультацій з громадськістю щодо будівництва енергоблоків №34, Хмельницької АЕС».
•    листом від 18.10.2017 №01/33-9452 проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької атомної електростанції» та Пояснювальна записка узгоджені Міненерговугіллям та направлені на розгляд ЦОВВ.
•    Листом від 01.12.2017 № 33.4-ВИХ/727-17 Міненерговугілля надані відповіді ЦОВВ щодо результатів розгляду проекту Розпорядження КМУ «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької атомної електростанції».
•    Проект розпорядження та Пояснювальна записка доопрацьовані в ДП «НАЕК «Енергоатом»  згідно із зауваженнями ЦОВВ та листом від 05.01.2018 №197/46 направлені  в Міненерговугілля для подальшої роботи. Міненерговугіллям готуються необхідні документи для надання проекту розпорядження Мінюсту.  

2.    Найближчі завдання:

•    отримати схвалення від КМУ відкоригованого ТЕО;
•    спільно з Мінекології завершити процедуру оцінки впливу енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС на навколишнє середовище у транскордонному контексті та виконати екологічну експертизу ЗВНС;
•    виконання законодавчого оформлення добудови енергоблоків шляхом прийняття нового Закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3,4 ХАЕС»;
•    співробітництво з Держатомрегулюванням з питань обґрунтування та підготовки нормативно-правових рішень та техніко-економічної оцінки добудови енергоблоків.

Додаткова інформація щодо запланованої діяльності з будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС

Підсумки громадських слухань з питань будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, 2011 рік

Архів матеріалів

Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС

Будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів на Хмельницькій АЕС

Комплексна (зведена) програма безпеки енергоблоків атомних електростанцій