БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЯ

Безпечна робота ядерної установки протягом усього терміну її експлуатації – найважливіше завдання для будь-якої організації, яка працює у галузі використання ядерної енергії, особливо у країні, що пережила Чорнобильську катастрофу. Адже питання ядерної та радіаційної безпеки завжди привертатимуть увагу громадськості.

Україна одна з перших у 1994 році стала учасницею Конвенції ядерної і радіаційної безпеки, а потім і Конвенції з безпечного поводження з радіоактивними відходами і безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом. За роки незалежності виконано значний обсяг робіт, спрямованих на підвищення ядерної і радіаційної безпеки. Пріоритет безпеки ядерних установок закріплений у законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Контроль за діяльністю АЕС здійснюють Державна інспекція ядерного регулювання, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство надзвичайних ситуацій, Служба безпеки, Державний департамент пожежної безпеки, Державний комітет з нагляду за охороною праці, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, а також громадськість та МАГАТЕ.
Оцінка стану радіаційної безпеки визначається кількісними характеристиками, до яких належать об’єми викидів радіоактивних речовин в атмосферу, скидів їх у водойми, об’єми утворених радіоактивних відходів, середні, максимальні, а також сумарні показники рівнів зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу станції, населення прилеглих до ХАЕС територій тощо. Радіоактивні викиди регламентуються документом "Допустимый газоаэрозольный выброс и водный сброс радиоактивных веществ Хмельницкой АЭС", розробленим НДІ радіаційного захисту і затвердженим МОЗ України.

На Хмельницькій АЕС реалізовано комплекс організаційних і технічних заходів, які забезпечують безпеку персоналу та виключають шкідливий вплив АЕС на навколишнє середовище і місцеве населення:

1. Обладнання першого контуру розміщене у герметичній оболонці.
2. Газоаерозольні викиди та рідкі скиди АЕС проходять очистку у спецсистемах.
3. Радіоактивні відходи відправляються у спеціальні сховища.
4. Усі технологічні системи та приміщення, у яких можлива поява радіоактивних речовин, контролюються датчиками радіаційного контролю з виведенням інформації на центральний щит радіаційного контролю.
5. Ведеться постійний контроль за радіаційним станом території навколо Хмельницької АЕС.

Завдяки впровадженим заходам за час експлуатації Хмельницької АЕС не зафіксовано перевищення встановленого ліміту опромінення персоналу, випадків професійних захворювань, викликаних опроміненням, а фактичні викиди в атмосферу газоаерозолей не перевищують 0,1 % від встановлених допустимих значень. Згідно з результатами контролю, вміст радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього середовища практично співпадає із значеннями "нульового фону", зафіксованого до початку експлуатації ХАЕС, тобто фактично вплив ХАЕС на населення відсутній.
Хмельницька АЕС проводить планомірну роботу з попередження аварій і удосконалення системи аварійної готовності на випадок непередбачених ситуацій й аварій. Розроблені й підтримуються в актуалізованому стані плани аварійного реагування на майданчику та у прилеглих територіях. Затверджені інструкції, що визначають дії експлуатуючого персоналу в аварійних умовах. Для підготовки персоналу ХАЕС проводяться протиаварійні тренування.
Україна – учасник "Конвенції про оперативне оповіщення про ядерні аварії" і "Конвенції про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації". Підписано двосторонні угоди щодо повідомлення про ядерні аварії і взаємодопомогу у випадку таких аварій з урядами Австрії, Угорщини, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словаччини, Швеції, Фінляндії.