Комітет з культури безпеки

Для цілей управління культурою безпеки в 2007 році у ВП ХАЕС створений Комітет з культури безпеки, який діє у відповідності до «Положення про Комітет з культури безпеки» №0.УП.2943.ПЛ-15
Метою роботи Комітету є ефективне управління діяльністю в ВП ХАЕС по вдосконаленню і розвитку фундаментального принципу безпеки - культури безпеки.

Для досягнення вказаної мети на Комітет покладається організація і контроль виконання наступних основних завдань :
-    формування цілей і завдань з розвитку і вдосконаленню культури безпеки у ВП ХАЕС;
-    оцінка стану культури безпеки у ВП ХАЕС;
-    виявлення проблем системного характеру з впровадження принципів культури безпеки у ВП ХАЕС, ухвалення відповідних рішень щодо заходів з подолання таких проблем;
-    ухвалення рішень щодо стратегічних, ключових напрямів розвитку культури безпеки у ВП ХАЕС;
-    прийняття програм конкретних дій, спрямованих на розвиток культури безпеки у ВП ХАЕС, і оцінка стану їх реалізації;
-    ухвалення рішень щодо виділення/розподілу ресурсів, необхідних для забезпечення робіт, пов'язаних з розвитком культури безпеки в ВП ХАЕС, і контроль ефективності їх використання;
-    оцінка ефективності діяльності адміністративно-технічного персоналу ВП ХАЕС у сфері забезпечення і розвитку культури безпеки;
-    винесення на розгляд Ради з культури безпеки ГП НАЭК "Енергоатом" питань із забезпечення культури безпеки, що вимагають рішення на рівні експлуатуючої організації,   і організація виконання у ВП ХАЕС його рішень.

Комітет є колегіальним органом. Головою Комітету є генеральний директор ВП ХАЕС, а його заступником - головний інженер ВП ХАЕС. Персональний склад Комітету визначаться наказом  по ВП ХАЕС. До складу Комітету в обов'язковому порядку повинні входити керівники вищої ланки управління ВП ХАЕС, відповідальні за наступні напрями діяльності:
-    експлуатація технологічного комплексу;
-    технічне обслуговування і ремонт;
-    поводження з радіоактивними відходами;
-    поводження  з ядерним паливом;
-    забезпечення ядерної безпеки;
-    забезпечення радіаційної безпеки;
-    забезпечення технічної безпеки;
-    відомчий нагляд;
-    управління кадрами;
-    управління кваліфікацією персоналу;
-    інженерна, наукова і технічна підтримка;
-    управління якістю.

Вказаним вище наказом призначається також член Комітету, відповідальний за організаційне забезпечення роботи Комітету, і  секретар Комітету.    Розподіл між членами Комітету функцій, що забезпечують виконання завдань Комітету, здійснюється протокольними рішеннями Комітету.

Робота Комітету здійснюється у формі проведення періодичних засідань на основі річних планів роботи Комітету. На засідання Комітету, залежно від тематики вирішуваних питань можуть запрошуватися керівники середньої ланки управління ВП ХАЕС. Усі члени Комітету мають право голосу. Рішення приймається простою більшістю голосів. Запрошені учасники мають право дорадчого голосу. Рішення Комітету оформляються відповідними протоколами.