Технологія

Технологія

АЕС — це електростанція, де в якості палива (замість вугілля чи газу) використовується ядерне паливо — уран.
Технологічна схема енергоблока з водо-водяним енергетичним реактором (ВВЕР) складається із двох контурів. У першому контурі, радіоактивному, теплоносієм та уповільнювачем є вода під тиском. Він включає в себе енергетичний ядерний реактор, чотири петлі циркуляції теплоносія з головними циркуляційними насосами, компенсатор об’єму і парогенератори.
Ядерний реактор — це установка для здійснення і використання контрольованої ланцюгової реакції поділу ядер урану. Головною частиною кожного реактора є активна зона, в якій знаходиться ядерне паливо. Уран поміщають в активну зону реактора в шестигранних трубках (тепловиділяючих збірках), виготовлених з міцного металу, які утримують тепловиділяючі елементи (ТВЕЛи) у вигляді таблеток, що знаходяться в оболонці з цирконієвого сплаву. Енергію, що виділяється при поділі ядер урану, необхідно відводити для подальшого використання. Це забезпечується безперервним прокачуванням води головними циркуляційними насосами через активну зону теплоносія, який нагрівається від взаємодії із розігрітими ТВЕЛами.
У парогенераторах тепло віддається воді другого контуру, нерадіоактивного, призначеного для одержання насиченої пари, її подачі на турбіну, виробництва електроенергії. З парогенератору пара подається на турбогенератор, який виробляє електричний струм.
Після чого пара охолоджується в конденсаторах за допомогою технічного контуру і знову подається до парогенератору. Для охолодження води технічного контуру використовується водосховище-охолоджувач. Охолоджена вода повертається у конденсатор.

1 Реактор
2 Активна зона реактора
3 Приводи стержнів управління
4 Головний циркуляційний насос
5 Парогенератор
6 Турбіна
7 Конденсатор
8 Генератор
9 Трансформатор
10. Градирня або 11. Водосховище-охолоджувач
12 Насоси

РЕАКТОРНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Реакторне відділення складається з герметичної частини (циліндричної оболонки із сферичним куполом) та негерметичної частини (оббудови). Під захисною оболонкою в боксах розміщені реактор, парогенератори, головні циркуляційні насоси (ГЦН), компенсатор об'єму, ємності системи аварійного охолодження активної зони реактора, трубопроводи. У випадку миттєвого аварійного розщільнення на обладнанні чи трубопроводах першого контуру всі радіоактивні речовини залишаються в гермооболонці. Оббудову реактора розділено на зони суворого та вільного режимів.
У зоні вільного режиму розміщена система надійного енергопостачання власних потреб, блочний та резервний щити управління, системи вентиляції.
У зоні суворого режиму розміщені системи і обладнання, які мають контакт з радіоактивною водою першого контуру , а, крім того, аварійні системи, що забезпечують зупинення і охолодження реактора.
Оболонка та обладнання реакторного відділення розміщені на загальному фундаменті, основою якого є масивна тектонічна плита.

МАШИННИЙ ЗАЛ
Компонування машинного залу виконано з поздовжнім розташуванням турбіни і генератора. В машинному залі встановлені підігрівачі високого й низького тиску, бойлерна установка для постачання тепла та системи для забезпечення турбогенератора. В деаераторному відділенні розташовані деаератор, блочна знесолювальна установка, які забезпечують якість живильної води для парогенераторів.

УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ
З блочного щита управління (БЩУ) здійснюється централізований контроль та управління основними технологічними процесами енергоблока, а саме: пуск реактора, виведення його на потужність, пуск турбіни, синхронізація генератора, дистанційне управління блоком у нормальному та аварійному режимах, а також планове і аварійне зупинення реактора та турбіни, розхолодження реакторної установки. На оперативних панелях і пультах реакторної та турбінної установок БЩУ розміщені пристрої теплотехнічного контролю головних параметрів реакторної та турбінної установок. Оперативна інформація виводиться на пульт у вигляді фрагментів мнемосхем, картограм, таблиць, графіків.

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОЗ’ЄДНАННЯ
Електрична схема ХАЕС виконана за блочним принципом: генератор підключений в блоці з трансформатором. Видача потужності здійснюється через відкритий розподільчий пристрій (ВРП) 750/330 кВ. У схемі ВРП передбачено дві системи шин та автотрансформатор АТ 750/330 між ВРП 330 та ВРП 750 кВ. Власні потреби електростанції забезпечуються напругою 6 кВ.
Важливі користувачі електроенергії мають резервне електроживлення від дизель-генератора та акумуляторних батарей.